Aká bola hlavná téma medzinárodného stretnutia expertov vo Varšave? Džúsy a pyré.

Vo Varšave sa konalo medzinárodné stretnutie expertov týkajúce sa trendov v pití džúsov v rámci piatich vybraných krajín, na ktoré sa vzťahuje kampaň „Džúsy a pyré – vitamíny vo výhodnej forme“. Odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Litvy, Rumunska a Poľska komentovali výsledky štúdie týkajúce sa povedomia spotrebiteľov o výživových hodnotách džúsov a pyré a ich spotreby. Odporučili vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je podporiť správne stravovacie návyky.

Hlavnou témou diskusie boli výsledky spotrebiteľských prieskumov, ktoré realizovala poľská asociácia výrobcov džúsov (KUPS) v roku 2015 a 2016[1]. Prieskumu sa zúčastnili ženy vo veku 25-45 zo Slovenska, Českej republiky, Litvy, Rumunska a Poľska. Výsledky ukázali, že spotreba džúsov je vo všetkých krajinách nižšia ako je aktuálny európsky priemer a oveľa nižšia ako stanovujú odporúčania WHO[2]. Slovák v priemere spotrebuje 4,1l ročne, čo predstavuje približne 11ml džúsu na deň. V ostatných krajinách je spotreba nasledovná: 11,9l pre Poľsko, 5,2l pre Českú republiku, 4,8l pre Litvu a 1 liter na obyvateľa za rok v prípade Rumunska. Európsky priemer v pití 100% džúsov v rokoch 2010-2014 predstavoval 13,3l na obyvateľa. Len v samotnom Nemecku spotreba dosahuje 29,7 litrov na jedného obyvateľa[3].

Takmer 60% opýtaných žien na Slovensku tvrdí, že sa v ich domácnosti spotrebuje týždenne menej ako 3l džúsu, a to predovšetkým medzi jednotlivými chodmi jedla alebo v príprade, ak sú vonku mimo domu. Takmer všetky opýtané ženy uviedli, že v ich domácnosti sú konzumované ovocné džúsy (97%), oveľa menšie percento zaznačilo tie zeleninové (34%). Čo je ale pozitívne, spotreba zeleninových džúsov sa postupne zvyšuje (o 5% v porovnaní s prieskumom z roku 2015). Hlavní konzumenti ovocných džúsov, tak ako aj v ostatných krajinách, sú deti (81%). Je však dôležité povedať, že čoraz viac žien volí pitný režim v podobe ovocných džúsov. V porovnaní s prieskumom z minulého roka, spotreba v tejto skupine vzrástla o takmer 3%. Zeleninové džúsy sú prevažne voľbou žien (75%), čo je trend pretrvávajúci na všetkých skúmaných trhoch.

Stále viac a viac Slovákov si je vedomých prospešných vlastností čerstvého ovocia a zeleniny a produktov z nich vyrobených. Džúsy sú volené nielen pre ich chuť (83% respondentov), ale taktiež zdravé účinky na deti a ostatných členov rodiny (55%). Väčšina spotrebiteľov vo všetkých piatich krajinách súhlasí s tvrdením, že džúsy a pyré sú vitamíny v šikovnej forme, ktoré môžu byť výsledkom kampane „Džúsy a pyré – vitamíny vo výhodnej forme“.

Ovocné a zeleninové pyré boli rovnako témou stretnutia odborníkov. Ich predaj sa v porovnaní s minulým rokom na Slovensku zvýšil o 41%[4]. Avšak, na rozdiel od džúsov, pyré nie je súčasťou každodennej stravy. Konzumuje sa dva alebo trikrát do mesiaca. Ich nízka spotreba môže byť dôsledkom faktu, že verejnosť ho ešte stále dokonale nepozná.

[1] Prieskum na zistenie povedomia spotrebiteľov o džúsoch a pyré realizovaný GFK agentúrou v marci 2015 a vo februári 2016 na vzorke 300 žien z každej krajiny zahrnutej do prieskumu.
[2] World Health Report 2002. Znižovanie rizík a podpora zdravého života, WHO, 2002.
[3] AIJN Európske združenie pre ovocné šťavy, trhová správa ovocných tekutín 2015.
[4] Správa ištitútu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Poľský národný inštitút pre výskum, 2015.