Slovenská pošta vydala veľkonočnú známku s motívom tradičnej paličkovanej čipky.

Motívom známky s rozmermi 26,5 × 33,9 mm je paličkovaná čipka kuriatka od autorky Alexandry Folknerovej. Poštová známka vyjde v počte 1 700 000 kusov a vytlačila ju technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je paličkovaná čipka veľkonočného vajíčka od autorky Aleny Potúčkovej a motívom FDC pečiatky je paličkovaná čipka kuriatka od autorky Ivany Daxnerovej.

Autorom dizajnu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

 

Posted in Art