Dlžník sa dnes neschová. Existuje veľa možností, ako ho nakontaktovať.

Kedysi sme otvárali poštovú schránku s obavou, či v nej nie sú nepríjemné zásielky, varovné listy, upozornenia o meškajúcich platbách alebo výzvy na úhradu dlhov. Prípadne sme opatrne zdvíhali pevnú linku – možnosť identifikovať číslo volajúceho ešte nebola – a pozorne sme počúvali neznámy hlas v telefóne, čo vlastne od nás chce.

Dnes už existuje pestrejšia škála možností, ako sa k vám dostane zástupca spoločnosti, ktorý bol poverený vymôcť od vás peniaze. A môže ísť o drobné prehrešky, ak ste napríklad zabudli zaplatiť mobilnému operátorovi za mesiac jeho služieb alebo vám mešká splátka bankového úveru, prípadne dlhujete peniaze Sociálnej či zdravotnej poisťovni.

Doba pokročila…

Inkasné spoločnosti venujúce sa manažmentu pohľadávok naďalej idú aj cestou listov či telefonovania, no doba pokročila. „Alfou a omegou zostáva kontaktovateľnosť. Priamy kontakt ako napríklad telefonát je stále veľmi dôležitý, ale využívané sú aj ďalšie, modernejšie formy komunikácie. Máme on-line portálové riešenie pre dlžníkov, vďaka ktorému si môžu sledovať svoje dlhy, komunikovať s nami a takisto v ňom nájde dlžník možnosť úhrady svojho záväzku prostredníctvom bezhotovostnej platby. Ďalej ide vo väčšej miere o e-maily, SMS a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok. Odhaduje, že ak by postupovali rovnako ako v minulosti, vymožiteľnosť pohľadávok by bola nižšia aj o 30-40 %.

Flexibilita na prvom mieste.

Trendom dnešnej doby podľa odborníka je, že spoločnosť zaoberajúca sa manažmentom pohľadávok musí byť flexibilná. „Prvoradým cieľom je prispôsobiť sa požiadavkám klienta. Rovnako dôležitú rolu pri návrhu procesu inkasa hrá štruktúra pohľadávok.“

Michal Šoltes zdôrazňuje, že inkasné spoločnosti sa snažia využívať každý jeden komunikačný kanál. Nie je pritom samozrejmosťou, že by mali od svojich zákazníkov aktuálne kontakty na všetkých dlžníkov – väčšiu časť si musia hľadať sami. „Sme tu na to, aby sme boli agilní, vstupovali do samotného procesu a nastavovali ho tak, aby sme v čo najvyššej možnej miere uspokojili požiadavky klienta a zabezpečili požadovanú vymožiteľnosť.“

Obraciame sa na profesionálov.

Veritelia sa spravidla s dlžníkmi nebavia na priamo. Práve Slovensko vedie spomedzi krajín východnej Európy vo využívaní externých služieb od spoločností venujúcich sa manažmentu pohľadávok. Potvrdila to reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015, zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov. Po službách profesionálov siahlo až 46 % opýtaných slovenských firiem. Na porovnanie – Rusko zaznamenalo v tomto ukazovateli 32-percentný podiel, Poľsko 35 %, Grécko len 28 %.

V západných krajinách Európy je pritom štandardom využívať externé inkasné služby. Vedúce postavenie v tomto smere majú Rakúsko (52 %), Francúzsko (48 %), Belgicko (46 %), Španielsko (45 %). „Profesionálna spoločnosť dokáže prevziať pohľadávky aj ihneď po vystavení faktúry. V takomto prípade nemusíte sami viesť evidenciu pohľadávok a pravidelne sledovať termíny ich splatnosti. Prakticky všetky činnosti urobí táto spoločnosť za vás,“ vysvetľuje Michal Šoltes. Výhodou tiež podľa neho je, že vaše obchodné vzťahy môžu zostať nenarušené, ak pri vymáhaní pohľadávok za vás vystupuje tretí subjekt. „V prípade, že budete chcieť s vašim bývalým dlžníkom ďalej spolupracovať, nemusí vám v tom nič brániť.“

Likvidita aj úspory.

Výhody spolupráce s externým partnerom si plne uvedomujú aj samotné spoločnosti. Okrem zabezpečenia likvidity si cenia priestor na redukciu nedoplatkov a možnosť zamerať sa na svoj hlavný predmet činnosti. „Outsourcing ponúka potenciálne úspory vo výške 30 až 40 percent. Dôvodom je vyššia úroveň štandardizácie a automatizácie procesov a tiež koncentrácia znalostí špecializovaných firiem, medzi ktoré patrí aj spoločnosť EOS,“ hovorí Daniela Vetter, konzultantka spoločnosti Consileon Business Consultancy GmbH, Nemecko.