Pozor na úrazy cez prázdniny.

Aj vy rozmýšľate, ako jarné prázdniny s ratolesťami prežiť bez stresu prípadne s čo najmenším počtom úrazov? Nenechajte nič na náhodu. Či idete spolu na lyžovačku, alebo ich necháte doma samé.

Deti veľmi rady vymýšľajú a skúšajú niečo nové. Či už je to nová cesta po zjazdovke mimo vyznačenej trasy, na ktorej hľadajú malý skokanský mostík, aby si odskúšali svoje zručnosti.

Alebo nová hra na skrývačku na neprebádaných miestach v byte, najmä keď ich necháte doma počas dopoludnia samé. Podľa štatistík však viac ako tretinu úrazov majú na svedomí detské hry doma. A ďalší nemalý podiel odkrajujú zranenia vonku. Veďte preto deti k zodpovednosti a opatrnosti, aby úrazom predišli.

Najčastejšími úrazmi vyžadujúcimi si aj hospitalizáciu sú totiž zlomeniny a pomliaždeniny. „Preto majte na pamäti aj riziko vyplývajúce z úrazov. V prípade trvalých následkov to môže byť totiž práve tvrdý zásah do rodinného rozpočtu, ktorý nemusíte finančne zvládnuť,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Tu je niekoľko rád:

Predvídajte.

Trávi dieťa prázdniny doma? Samé ho nechajte len na nevyhnutný čas a len vtedy, keď mu dôverujete, že sa bude správať zodpovedne. Najlepšie je ho zamestnať nejakými činnosťami či bezpečnou hrou. „Vysvetlite mu všetky nástrahy a hrozby a poučte ho,“ hovorí Darina Huttová. Elektrické zásuvky zaistite. Okná zabezpečte proti otvoreniu. Z dosahu odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť úraz dieťaťa. Určite nevykladajte veci, ktoré ho lákajú, na vyššie, ale viditeľné miesto. Štveranie na stoličku by sa pre neho mohlo skončiť pádom. Pravidelne ho telefonicky kontrolujte a rovnako mu nechajte na seba telefonický kontakt.

Potulky po vonku odložte.

Ak je vaša ratolesť menšia, určite ju nenechajte potulovať po vonku samú, kým ste v práci. Stať sa môže čokoľvek. Potulky nechajte až na čas, kedy budete môcť vy či niekto známy na dieťa dozerať, prípadne mu byť na blízku. Ak sa dieťa doma samé nudí, pozrite si spolu na internete prázdninové aktivity voľno časových centier. Ponuky bývajú každý rok bohaté. Rovnako skúste obvolať mamičky spolužiakov a rozdeliť si „stráženie“.

Na horách opatrne.

Poriadna lyžovačka a prázdniny na horách bývajú skutočným relaxom, no len ak k nim pristupujete rovnako zodpovedne. A to nielen pokiaľ ide o bezpečnú zimnú výstroj, ale aj zimné aktivity. Dieťa vždy poučte, ako sa správať na zjazdovke a vždy mu buďte na blízku. Najmä ak je na zjazdovku rušno, prípadne je úroveň zdatnosti lyžiarov na kopci rôzna. Obdobne dieťaťu vysvetlite, prečo nemôže skúšať svoje „skokanské zdatnosti“ mimo vyznačených lyžiarskych trás.

Myslite na dôsledky.

„Úrazom treba predchádzať, no rovnako treba myslieť aj na dôsledky. Poistenie by malo byť samozrejmosťou. A to nielen, ak idete na prázdniny lyžovať do hôr, kde by v prípade úrazu bola potreba volania vrtuľníka riadnym zásahom do rozpočtu rodiny,“ vysvetľuje Huttová. Účelom poistenia totiž je, aby poistné plnenie pomohlo reálnu situáciu v prípade poistnej udalosti finančne zvládnuť. „Malo by tak byť samozrejmosťou najmä v prípade nízkopríjmových rodín. Často si ani neuvedomujeme, že dlhšia starostlivosť o dieťa – OČR či neplatené voľno znamená aj nižší či žiaden príjem,“ dodáva. Myslieť treba aj na výdavky – drahšie lieky, zdravotné pomôcky, prípadne prerábanie bytu na bezbariérové pri trvalých následkoch. Myslieť na dôsledky po poistnej udalosti je už neskoro.

Pri výbere poistenia zvažujte všetky riziká:

Pri výbere poistky pre dieťa zvažujte, aké riziká chcete poistiť a či je výška ich krytia opodstatnená. „Do úvahy treba brať všetky riziká, aké dieťaťu môžu hroziť pri denných aktivitách a podľa toho si vyberať z poistných taríf poisťovní. Zároveň si treba uvedomiť možné dôsledky v prípade, že nastane neželané. Teda či na to ako rodina finančne máte, aby ste potenciálne výdavky pokryla, a to aj v prípade úrazov s trvalým následkom. Ak si nie ste istá výberom vhodného poistenia, radšej sa poraďte s finančným agentom,“ radí Huttová.

Všímajte si liečebnú dobu aj výluky.

Najčastejším rizikom úrazu u detí sú bežné zlomeniny. Vhodné je preto poistiť sa na riziko denného odškodného z dôvodu úrazu. Vráti sa vám tak časť nákladov, ktoré vynaložíte počas doby liečenia úrazu dieťaťa. „Pozor na definíciu poistnej udalosti v jednotlivých poisťovniach. Všímajte si, aká je nastavená minimálna doba liečenia úrazu konkrétnou poisťovňou, aby to bolo ňou uznané za poistnú udalosť. Sú poisťovne, ktoré uznajú liečenie doby úrazu už za 5 dní, iné až po 14 dňoch. Rovnako dôležité je všímať si aj výluky. Teda oceňovacie tabuľky, v ktorých nájdete zoznam krytých aj nekrytých diagnóz,“ podotýka Darina Huttová. Je dôležité si zistiť, ako bude plniť poisťovňa za diagnózu, ktorá sa nenachádza v ich oceňovacích tabuľkách. Niektoré poisťovne plnia len za vymenované diagnózy, iné zasa vedia plniť i tie, ktoré sa tam nenachádzajú na základe lekárskeho posúdenia.

Nebojte sa kombinovania pri poistení.

Detská životné poistenie sa dá nakombinovať. Ako najdôležitejšie pre úrazové poistenie detí je pripoistenie denného odškodného z dôvodu úrazu. Nasledujú trvalé následky úrazom. Okrajovou záležitosťou je smrť z dôvodu úrazu. Výška poistných súm záleží od príjmu rodičov a požiadaviek na ich zabezpečenie. „Kým denné odškodné z dôvodu úrazu rieši krátkodobé výpadky v príjme, poistenie trvalých následkov rieši dlhodobé a závažné stavy po úrazoch a má dosah i na dlhodobý výpadok príjmu v rodine,“ poznamenáva generálna tajomníčka AFISP. Dieťaťu môžete v rámci životnej poistky aj sporiť. Hlavnou výhodou je, že v prípade poistnej udalosti sporenie za rodičov preberá poisťovňa. Ide o prípad, že na zmluve bolo uzatvorené oslobodenie od platenia. „Ak rodič zvolí poistenie aj so sporením, treba si na začiatku dať pozor na nastavenie výšky, jednotlivých krytí a výšky poistného. Tak, aby ste to zvládli v rámci rodinného rozpočtu a sporenie aj krytie bolo nastavené zmysluplne. Určite nie je výhodné rušiť sporiacu časť pred riadnym koncom zmluvy,“ dodáva.

Pravidelne kontrolujte poistné krytie.

Výšku poistného krytia minimálne raz ročne prekontrolujte. „Nastavenie poistných súm a rizík závisí totiž od aktivít dieťaťa a tie sa časom menia, hlavne ak pribúdajú športové aktivity, kde sa zvyšuje riziko jeho úrazu. Dopoistiť môžete aj iné dôležité riziká,“ podotýka Darina Huttová. Niektoré poisťovne požadujú nahlásenie vykonávania rizikovej činnosti či pravidelné vykonávanie profesionálneho športu ako registrovaný športovec. Ak sa nenahlási zmena športovej činnosti, poisťovňa má právo neplniť alebo krátiť plnenie.