Žlté lístky končia, pošta prináša sms-ky a e-maily.

Po novom môžu občania hradiť poplatky aj cez mobil. Slovenská pošta prináša v súlade so Stratégiou a koncepciou rozvoja spoločnosti pre roky 2013 – 2017 pre klientov nové moderné elektronické služby.

Cieľom je zvýšiť komfort poskytovaných služieb pre zákazníkov, zlepšiť kvalitu a úspešnosť doručovania a rozšíriť súčasné portfólio služieb. Občania si od februára 2016 môžu na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok. Nová služba nahradí tzv. „žlté lístky“ a klienti budú oznámenia o zásielkach dostávať prostredníctvom sms či e-mailov. Slovenská pošta prináša inováciu aj v rámci platobného systému E-KOLOK. Súdne a správne poplatky bude možné uhradiť už aj cez mobilný telefón.

ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE ZÁSIELOK.

Službu elektronické oznamovanie zásielok SP poskytuje na základe žiadosti klienta (adresáta), ktorou požiada poštu, že chce byť elektronicky informovaný o uložených listových zásielkach (doporučených listoch, poistených listoch, úradných zásielkach, neštandardných listových zásielkach) na pošte prostredníctvom sms alebo e-mailu. Stačí, ak adresát pri prvotnej registrácii uvedie telefónne číslo, resp. e-mail, na ktoré si praje dostávať notifikácie.

Pôvodný stav.                                     

Zásielky, ktoré budú oznámené prostredníctvom tejto služby, bude SP vydávať na základe podacieho čísla zásielky (uvedeného v sms správe alebo e-maile) a dokladu totožnosti adresáta. V prípade, ak si klient nevyzdvihne zásielku do niekoľkých dní, Slovenská pošta mu doručí aj papierové Oznámenie o uložení zásielky.

Od decembra 2015 prebiehala na dvesto poštách testovacia prevádzka tejto služby, od februára ju poskytujeme na všetkých našich pobočkách,“ informuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.

Nová služba prináša väčší komfort pre zákazníka, je dostupnejšia, jednoduchšia a klientom šetrí čas a pošte náklady. Ročne sa totiž minie viac ako 20 miliónov kusov tlačív, ktoré súvisia s podaním a dodaním zásielok. Novú službu poskytuje Slovenská pošta zadarmo.

Občania si službu vybavia jednoducho. Stačí, ak vypíšu na ktorejkoľvek pošte tlačivo Žiadosť o elektronické oznamovanie zásielok. Uvedené tlačivo nájdu klienti aj na webovej stránke http://www.posta.sk/subory/38152/ziadost-o-elektronicke-oznamovanie-zasielok.pdf. Nová služba je bonusovou službou pre registrovaných zákazníkov SP t.j. držiteľov Poštovej karty. Táto klientovi uľahčuje komunikáciu s poštou a občan si ju rovnako jednoducho a bezplatne vybaví na každej pošte v rámci Slovenska. Tlačivo je samozrejme k dispozícii aj na internete http://www.posta.sk/subory/38138/zmluva-o-postovej-karte.pdf.

V prípade, ak si občania vybavia službu Elektronické oznamovanie zásielok, je dôležité, aby sledovali svojej smsky a e-maily, aby avíza o doručovaní neprehliadli.

Klientovi najprv príde sms alebo e-mail o doručovaní zásielky. Ak nebude zastihnutý na doručovacej adrese, dostane ďalšiu sms alebo e-mail o uložení zásielky s informáciou, na ktorej pošte si ju môže vyzdvihnúť.

V prípade úradných zásielok so službou Opakované doručovanie je zásielka doručovaná aj nasledujúci pracovný deň, klient je rovnako informovaný sms alebo e-mailom. Ak ani pri opakovanom doručovaní nebude klient zastihnutý, opäť mu príde sms alebo e-mail o uložení zásielky na pošte. V prípade, že si zákazník stále nevyzdvihne zásielku, SP mu 3 dni pred koncom úložnej doby doručí papierové oznámenie o uložení zásielky.

Klienti, ktorí SP o službu nepožiadajú, budú aj naďalej dostávať Oznámenia o uložení zásielok (tzv. žltý lístok) štandardným spôsobom a nič sa pre nich nemení.

INOVÁCIA V SYSTÉME E-KOLOK – ÚHRADA CEZ MOBIL.

V rámci moderného platobného systému E-KOLOK môžu občania v súčasnosti uhrádzať poplatky prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov tzv. kioskov, prostredníctvom platobného predpisu, ktorý občanovi vystaví úradník, na poštách si môžu zakúpiť nominálne ekolky a poplatky môžu taktiež uhrádzať aj prostredníctvom softvérových pokladní.

„Teraz Slovenská pošta prináša ďalšie komfortné riešenie – úhradu poplatkov cez mobilný telefón, ktorú sme pilotne testovali niekoľko mesiacov. E-KOLOK bol jod začiatku navrhnutý tak, aby sa úhrada správnych a súdnych poplatkov dala realizovať viacerými spôsobmi. Občan si tak vyberie spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje. Ten pokrok je zásadný – ešte pred 2rokmi sme tu mali papierové kolkové známky a dnes dokážeme platiť mobilom“ doplnil Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

Ako na to?

  1. Klient si najprv stiahne cez Google play aplikáciu „E-KOLOK“ – zatiaľ dostupná pre užívateľov OS Android od verzie 4.4
  2. Potom si založí v aplikácii svoj účet a vyplní požadované údaje.
  3. Následne si vyberie požadovanú službu a zrealizuje úhradu prostredníctvom platobnej karty.
  4. Po úspešnej realizácii úhrady sa klientovi vygeneruje QR kód eKolku. Prehľad zakúpených poplatkov má k dispozícii v časti Zoznam uhradených poplatkov.
  5. Klient sa na danom úrade preukazuje QR kódom eKolku na vlastnom mobilnom zariadení. Kolok je možné vrátiť do 2 rokov, o vrátenie peňazí stačí požiadať na pošte. Klient si následne vyberie, či chce peniaze v hotovosti, na účet alebo poštovým poukazom. Ekolky nad 300 € sa vyplácajú poštovým poukazom príp. na účet.