Pokazila vám dovolenku poistná udalosť? Poradíme vám, kedy máte nárok na odškodné.

Havarijná poistka aj pripoistenie vie minimalizovať škodu. Na čo si dať pozor, aby vám poisťovňa škodu uznala.

Bratislava – Tento týždeň už v niektorých oblastiach Slovenska štartujú jarné prázdniny a mnohí ich využívajú aj na lyžovačku na horách. Cesta tam a späť je však zároveň skúškou aj pre auto a vodiča. „Vodiči si stále málo uvedomujú, že povinné zmluvné poistenie kryje len škody spôsobené vaším vozidlom počas prevádzky inej strane.

Dnes by však samozrejmosťou malo byť aj havarijné poistenie, ktoré pomáha finančne zvládnuť následky poistnej udalosti, ako napríklad prasknutie čelného skla spôsobené odletujúcimi kamienkami spod kolies iných vozidiel, škoda spôsobená pádom stromu alebo snehu zo strechy budovy na vozidlo, krádež vozidla či jeho časti a podobne,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom starostlivosti a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.

Pozrite sa, čo kryje havarijná poistka.

„Havarijná poistka kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou, teda stretom vozidla s iným predmetom, ako je auto, zviera, stavba a podobne, ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním vozidla. Napríklad živelné, ako snehová víchrica, pád stromu či iného predmetu, požiar, ďalej krádež vozidla alebo jeho časti, dokonca vandalizmus, teda úmyselne spôsobená škoda na vozidle inou osobou a podobne,“ spresňuje Peter Kundlák.

Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta. Samozrejme, havarijné poistenie si obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no znášate spoluúčasť. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie.

Služobným autom súkromne? Nárok vám ostáva.

Ako pripomína Peter Kundlák, poisťovňa poskytuje poistné plnenie bez ohľadu na to, či k poistnej udalosti došlo na súkromnom alebo firemnom aute. „Poisťovňu zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. Ak vám používanie služobného auta na súkromné účely povoľujú firemné smernice, treba i tak v prípade poistnej udalosti nehodu vždy riadne zdokumentovať,“ upozorňuje.

Priebeh zdokumentujte.

Aby poisťovňa škodu preplatila, je dôležité riadne zdokumentovať priebeh poistnej udalosti. A to bez ohľadu na to, či privoláte políciu alebo nie. Privolajte ju, ak si nie ste istý výškou škody, určením vinníka, ale ste využívali spomínané služobné auto, prípadne ste využívali vozidlo, ktoré si firma prenajíma na operatívny lízing. „Vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ spresňuje Peter Kundlák.

Ak vám škodu spôsobil sneh či ľadové cencúle zo strechy budovy a vy chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, priebeh tiež riadne zdokumentujte. Hoci sa poistka vzťahuje aj na krádež vozidla či jeho časti, v prípade krádeže vecí vo vozidle platí, že vám škodu poisťovňa preplatí len vtedy, ak napríklad došlo k škodám na elektronických prístrojoch, ktoré sú pevne spojené s vozidlom, či ku krádeži vecí z batožinového priestoru vozidla, teda neboli voľne pohodené a viditeľné.

Jazdu prispôsobte podmienkam.

Aj tá najlepšia poistka je vám nanič, ak ste jazdu neprispôsobili stavu vozovky, teda ste sa do hôr vybrali na letných pneumatikách či bez zimných reťazí, hoci sa vyžadovali. Poisťovňa vám totiž môže krátiť plnenie. Rovnako môže krátiť plnenie, ak ste išli do rizika a snažili sa na ceste prekonávať prekážky ako popadané stromy či zasypanú cestu po lavíne a podobne. K výlukám patrí aj vedenia vozidla osobou bez vodičského preukazu či s požitím alkoholu alebo škody vzniknuté pri súťažiach a pretekoch. Ak ste dostali len defekt, no k inej škode na vozidle nedošlo, náklady na opravu sa vám z havarijnej poistky nepreplatia.

Aká spoluúčasť sa oplatí.

Havarijná poistka obvykle nekryje celú škodu. Práve výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Najčastejšie využívanou býva spoluúčasť 5 percent. Dokonca, ako vyplýva zo štatistík Business Lease Slovakia, aj medzi firmami je najčastejšie využívanou spoluúčasť 5 percent, teda minimálne  165,97 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %, teda minimálne 330 eur. Samozrejme, okrem spoluúčasti je dôležitá aj promptnosť reakcie poisťovne pri samotnej poistnej udalosti a jej asistenčné služby. Tie je dobré si zistiť ešte pred uzavretím poistky. „Business Lease však v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva Kundlák.

Ako si vypočítate poistné plnenie.

Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez akýchkoľvek zliav. Pri totálnej škode vozidla – či už krádeži alebo havárii, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, však poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel. „Môže ísť aj o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Peter Kundlák.

Znížiť škodu si môžete aj pripoistením.

Ak si chcete znížiť spoluúčasť na nulu, riešením tiež môžu byť pripoistenia. Okrem pripoistenia čelného skla či batožiny sa dá dnes pripoistiť napríklad aj právna pomoc. Tá slúži v prípadoch, ak vodič zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu. Pripoistením je možné kryť aj trvalé následky úrazu alebo smrti kohokoľvek z posádky.