Duálne vzdelávanie, ktoré študentom vonia.

Zákon o duálnom vzdelávaní vstúpil do platnosti 1. apríla 2015. Za ten čas zaujal nielen študentov, ktorí sa chcú uplatniť v prostredí automobilového či strojárenského priemyslu, ale zároveň aj v prostredí zdravia a krásy. Nové vedomosti formou praxe si mladí ľudia totiž môžu osvojiť vďaka spoločnosti dm drogerie markt.

Termín podania prihlášok na stredné školy sa kráti. V aktuálnom školskom roku to musia žiaci základných škôl stihnúť do 10. apríla 2016. Názor rodičov je dôležitý, avšak prihliadať by mali aj na záujmy dieťaťa a možnosti jeho uplatnenia sa v praxi po skončení štúdia. Systém duálneho vzdelávania preto predstavuje ideálne riešenie. Zapojili sa doň totiž významní zamestnávatelia, pre ktorých je odborne vzdelaný personál prioritou. Pre spoločnosť dm drogerie markt to však bolo dôležité ešte pred vstúpením zákona o duálnom vzdelávaní do praxe.

„V školskom roku 2011/2012 sme spustili náš vlastný vzdelávací program s niekoľkými žiačkami strednej odbornej školy v Prešove a keďže ešte neexistoval zákon o duálnom vzdelávaní, mali sme uzatvorenú dohodu o spolupráci so školou aj so žiačkami. Odkedy nadobudol právoplatnosť zákon o systéme duálneho vzdelávania, spolupracujeme s deviatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku a vzdelávanie ponúkame v odboroch obchodný pracovník (kód odboru 6442 K) a pracovník marketingu (s kódom 6405 K),“ povedala Mgr. Jana Hornáková, koordinátorka duálneho vzdelávania zo spoločnosti dm drogerie markt.

Dnes si tak spoločnosť vychováva svojich vlastných odborníkov v oblasti drogériového tovaru, krásy, zdravia a wellnessu nielen prostredníctvom vlastného programu, ale aj v rámci systému duálneho vzdelávania. Do toho je v súčasnosti zapojená Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave a SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Vlastný vzdelávací program praktizuje dm drogerie markt na stredných školách v Bratislave, Košiciach, Prešove, Rožňave, Starej Ľubovni, Martine, Malackách, Pezinku, Senci, Stupave, Šamoríne a v Spišskej Novej Vsi.

Pravidlá hry:

Študenti, ktorí sa chcú do duálneho vzdelávania zapojiť, musia tiež priložiť ruku k dielu. Napríklad v prípade záujmu o vzdelávanie v dm drogerie markt si budúci študent podá prihlášku na strednú školu až po jeho prijatí spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o. V praxi to znamená, že žiak spolu s rodičom absolvuje najprv deň otvorených dverí priamo na filiálke, kde získa informácie o svojom budúcom povolaní a zároveň sa podrobí výberovému rozhovoru. V prípade splnených podmienok bude záujemca zaradený do programu a získa potvrdenie o učebnej zmluve. To je súčasťou prihlášky na strednú odbornú školu. Všetky informácie o podmienkach sú na webe spoločnosti, ale disponujú nimi aj jednotlivé školy. „Naším cieľom je mať v tíme mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o obchod  z rôznych uhlov pohľadu, sú ochotní a schopní vnímať zákazníka, majú komunikačné schopnosti, sú kreatívni. Preverujeme aj obchodnícke cítenie záujemcu a jeho záujem o náš program z rôznych uhlov pohľadu,“ vysvetlila Mgr. Jana Hornáková. Na základe týchto kritérií sú zo záujemcov vybraní tí žiaci, ktorí majú pre dm drogerie markt najväčší potenciál.

Okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm drogerie markt, ponúka spoločnosť študentom viaceré benefity: podnikové štipendium, prospechové štipendium (samozrejme pri dosahovaní dobrých študijných výsledkov), gastrolístky počas praxe a preplatenie celej stravy na teórii (v škole), preplácanie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň, taktiež aj ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt, pretože sú hneď od začiatku vzdelávania sa pre prácu v dm braní rovnocenne.