Školáci budú naďalej šetriť vodu pre svoju budúcnosť

Vyše 2 000 žiakov si už vyskúšalo inovatívne zážitkové vodné vzdelávanie a zrealizovalo viac ako 30 vodných prvkov na svojich domovských školách. Druhý ročník projektu „Voda pre našu budúcnosť“ odštartoval svoje aktivity a zapojí sa doň ďalších sedem slovenských škôl. Ich cieľom je okrem iného znížiť spotrebu vody v školách a následne aj v domácnostiach.

 Klimatická kríza so svojimi dôsledkami významne zasahuje do života na Slovensku. Deficit zrážok je vážny problém už v súčasnosti, minulý rok sa podľa údajov SHMÚ extrémne suché podmienky vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní.

Opatrenia, vďaka ktorým vieme efektívnejšie zadržiavať a využívať zrážkovú vodu, sa dajú realizovať aj na úrovni jednotlivcov. Výrazne tomu napomáha práve environmentálna výchova detí či dospelých. Jedným z príkladov je projekt Voda pre našu budúcnosť, ktorý prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade.

Ide najmä o vybudovanie prvkov súvisiacich so zadržiavaním vody na školskom pozemku. V rámci projektu, ktorý prebieha vďaka podpore značky Finish pod taktovkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, sa minulý rok zaškolilo v téme voda, sucho a klimatická zmena osem slovenských škôl, v ktorých vyše 2 000 žiakov strávilo viac ako 250 hodín inovatívnym a rovesníckym vzdelávaním. „Tímy zložené z učiteľov a žiakov začali svoju vzdelávaciu púť na kurze v Zaježovej, kde mali možnosť pozorovať rieku a absolvovať aj mnoho praktických aktivít. Následne svoje poznatky preniesli do svojich škôl a naplánovali si realizáciu vodných prvkov na svojich školských dvoroch. Teší nás, že školy počas prvého ročníka projektu vlastnoručne zhotovili 30 takýchto prvkov, ktoré pozitívne ovplyvnili mikroklímu v okolí škôl,“ hovorí Zuzana Gallayová z CEEV Živica. Zo spätnej väzby škôl vyplynulo, že mnoho detí prenieslo svoje poznatky aj do svojich domovov.

Školáci boli naozaj kreatívni a vybudovali dažďové záhrady, kompostoviská, včelie bufety či mokrade. Jednou z prvých škôl, ktorá si vytvorila svoju vlastnú dažďovú záhradu a nádoby na zber dažďovej vody, bola ZŠ Hanušovce. Týmto opatrením zároveň ušetrili pitnú vodu na škole, pretože zadržanú vodu využívali počas pestovateľských prác na polievanie zeleniny v záhonoch. Zároveň vytvorili veľké kompostovisko a sudy na vodu napojili na zvody vody. Veľký ohlas medzi učiteľmi aj žiakmi malo termosnímkovanie školských dvorov. „Žiakom sme demonštrovali význam menej intenzívne pokosených plôch, dôležitosť zatrávňovania a zadržiavania vody v krajine. Táto aktivita sa tešila veľkej popularite, nakoľko sme v horúcich dňoch mohli pozorovať dopad ľudskej činnosti na svoje okolie a nastaviť tak riešenia na zmiernenie klimatickej zmeny na miestnej úrovni,“ dopĺňa Z. Gallayová.

Do druhého ročníka projektu bolo k pôvodným ôsmim školám s medzinárodným certifikátom Zelená škola vybratých ďalších sedem*, ktoré si prejdú procesom inovatívneho vzdelávania o vode, suchu a klimatickej zmene. Projekt Voda pre našu budúcnosť podporuje už druhý rok značka Finish, ktorá si dala za cieľ šetriť vodu aj prostredníctvom svojich produktov na umývanie riadu. Podľa prieskumov totiž len na Slovensku predmývaním riadov minieme ročne vodu v objeme Štrbského plesa. „Zmeny sa dajú robiť aj malými krokmi, no začať musí každý od seba. Či už to bude doma použitím kvalitných kapsúl bez nutnosti predmývania riadov alebo v školách prostredníctvom sudov na dažďovú vodu. Každá aktivita sa počíta a my radi podporíme projekt, ktorý na deti vplýva dlhodobo a vštepuje im pevné základy do budúcnosti,“ uzatvára Kateřina Krestová, manažérka značky Finish.

*ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou, ZŠ Kronerka Martin, SŠ Svidník, ZŠ Nová Baňa, ZŠ Pribinka Zlaté Moravce, ZŠ Slovenská Ľupča, ZŠ s MŠ Brehy

Zdroj foto: archív Zelená škola