Ako vetrať vo veľkých mrazoch?

Vstupu chladu a mrazu do obydlí a únikom tepla sa snažíme všemožne zabrániť. Zatepľujeme, vymieňame okná a balkónové dvere často ani nevetráme. Práve prirodzené vetranie je však nutnosťou aj v treskúcich mrazoch.

Hygienické minimum výmeny vzduchu.

Tepelné mosty, cez ktoré uniká teplo zvnútra von, sa vyskytujú prakticky na každej stavbe. Okrem iného spôsobujú aj zvýšenie nákladov na vykurovanie. Hoci spoločnosti neustále zdokonaľujú konštrukčný tepelný odpor fasád, zasklených plôch a okien, prirodzená výmena vzduchu je stále dôležitá. Faktom zostáva, že mnohé dnešné, najmä zateplené rezidenčné nehnuteľnosti nespĺňajú ani len hygienické minimum pre výmenu vzduchu na osobu za hodinu. To je približne 30 m3  pre bežnú činnosť a pohyb v domácnosti. V kúpeľni je potrebných 60 m3. Popri tom človek za deň vydýcha a vypotí až dva litre vody. V nevetraných priestoroch sa vo vzduchu zhromažďujú pary, ktoré prirodzene kondenzujú. Sekundárne na dlhodobo vlhkých miestach vznikajú plesne, ktoré uvoľňujú do ovzdušia nebezpečné spóry.

Zima, mráz a vetranie.

Okrem plesní sa v nevetraných a v príliš utesnených obydliach významne zvyšuje obsah škodlivín vo vzduchu. „Z odborných meraní na niektorých zateplených školách vyplývajú až alarmujúce hodnoty vydychovaného CO2 na úrovni 15000 ppm. Pritom normovaná požiadavka je maximálne 1500 ppm. Prísun čerstvého vzduchu je dôležitý aj z hľadiska psychohygieny, keďže redukuje únavu a bolesti hlavy. Naopak, vysoký obsah CO2 spôsobuje podráždenosť, nesústredenosť a únavu,“ upozorňuje Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku a zdôrazňuje: „Najjednoduchším a v praxi najviac osvedčeným preventívnym opatrením je vetranie, ideálne prirodzené vetranie. Samozrejme existujú aj systémy núteného vetrania, rekuperácie, no aj s nimi sú spojené dopady na senzitívnejšie osoby, zvýšená obstarávacia cena a energetické nároky.

Efektívna dĺžka vetrania podľa mesiacov v roku:

Január, február, december 4-6 minút
Marec, november 8-10 minút
Apríl, október 12-15 minút
Máj, september 16-20 minút
Jún, júl, august 25-30 minút
Zdroj: Schüco, Pozn.: Doba potrebná na výmenu vzduchu pri dávkovom vetraní (bezvetrie a úplne otvorené okno) je závislá na momentálnej vonkajšej teplote. Ide o orientačné údaje, ktoré je nutné individuálne prispôsobiť.

Ventilačky a mikroventilácia sú nevhodným spôsobom vetrania v mraze, nakoľko sa v tesnení kondenzuje voda, ktorá zamŕza a obmedzuje funkcionalitu tesnenia. Zároveň sa ochladzujú steny v okolí okien a dverí, pričom kúrením sa zahrievajú len studené steny a nie vzduch v miestnosti.

Ak zatepľovať, tak s rozumom.

Od 1. januára 2016 majú majitelia rodinných domov, ktorí užívajú nehnuteľnosť aspoň 10 rokov, nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti až do výšky 6500 eur. „Minimalizácia strát tepla a energetická efektívnosť sú často skloňované pojmy. O celoročnej energetickej bilancii sa však hovorí už menej. O čo ide? Ak napríklad zateplením a výmenou okien dosiahneme nízke náklady na vykurovanie, ale môžu sa zvýšiť tepelné zisky. V lete je teda potrebné interiér viac chladiť. Je možné, že náklady na chladenie v celoročnej bilancii prevážia energetické a finančné úspory na kúrení získané v zime,“ uvádza Peter Škvaril a dodáva: „Klimatológovia sú presvedčení, že najbližšie desaťročia budeme svedkami skôr miernejších zím a teplejších liet. Efekt minimalizácie tepelných ziskov môže byt časom významnejším ako dnes vládnuce minimalizovanie tepelných strát. Extrémne mrazy a dlhotrvajúce zimy budú skôr výnimkou. Počet arktických dní* klesol za posledných 29 rokov v Bratislave iba na jeden ročne.“

Vedeli ste, že…

…spoločnosť Schüco sa podieľala na stavbe výskumnej stanice Jang Bogo na Antarktíde? Juhokórejskí vedci a inžinieri tu od roku 2014 testujú prístroje, zariadenia, nové materiály alebo roboty za extrémnych teplotných podmienok. Teplota tu bežne dosahuje mínus 40 stupňov Celzia a nie je výnimkou ani rýchlosť vetra vyše 65 m/s. Architekt Lee Sang-Lee, vedúci tímu architektov SPACE Group poverený výstavbou stanice Jang Bogo povedal: „Antarktída je miestom, ktoré príroda vytvorila pre večnosť, nie pre ľudské bytosti.“ Napriek tomu v krajine ľadu a snehu postavili modulárnu stanicu, v ktorej je vnútorná konštantná teplota 20 stupňov a vlhkosť 40 %. Okrem iných konštrukčných prvkov boli pri stavbe použité riešenia Schüco AWS 90 SI + a FW 60+ SI. Tieto inovatívne hliníkové konštrukcie majú špičkové tepelnoizolačné vlastnosti na úrovni štandardov pasívneho domu. Zároveň sú dodávané v rôznych variantoch dizajnu, čo bolo pre futuristicky vyzerajúcu aerodynamickú stavbu veľmi dôležité.

* arktický deň = deň, keď maximálna teplota vzduchu nepresiahne -10 stupňov Celzia.