ŠKODA podporuje Teach for Slovakia.

ŠKODA AUTO Slovensko je novým partnerom prestížneho programu Teach for Slovakia, ktorý pomáha zlepšovať situáciu v školstve na Slovensku. Je súčasťou celosvetového programu Teach For All, ktorý pôsobí v 35-tich krajinách na viac ako 1 000 školách a dal šancu na lepší život už tisícom detí. Program celosvetovo aj lokálne podporujú lídri biznisu, ku ktorým sa teraz pripojila aj ŠKODA. Mobilitu v menej rozvinutých regiónoch Slovenska pomáhajú riešiť učiteľom z programu Teach for Slovakia dva automobily ŠKODA Fabia.

Slovenské školstvo vykazuje nízke hodnoty kvality vzdelávacieho systému. Celoštátne naši žiaci dosahujú v medzinárodných meraniach ich základných zručností alarmujúce výsledky, keď sa radíme až na 30. miesto z 33. krajín OECD (štúdia PISA, 2012). Bariérou je aj vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu. Slovensko je na poslednej priečke v rebríčku 70. krajín, ktorý meria vplyv sociálno-ekonomického zázemia na výsledky žiakov v škole (štúdia PISA, 2012).

„Misiou Teach for Slovakia je podporiť špičkových absolventov, aby sa stali efektívnymi a inšpiratívnymi lídrami, ktorí pomôžu naplniť našu víziu – aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Na Slovensku sme program naštartovali v roku 2014 s osobnou podporou ministra školstva a pod záštitou prezidenta republiky Andreja Kisku. V súčasnosti pôsobíme na školách v Plaveckom Štvrtku, Dobšinej, Poprade, Huncovciach, Stráňach pod Tatrami, Nálepkove a Levoči. Program plánujeme v ďalšom roku rozšíriť do všetkých častí Slovenska,“ hovorí Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia.

Program vyhľadáva najlepších absolventov univerzít na základe prísneho výberového sita. Na Slovensku bolo vybraných z 220 prihlásených 15 absolventov. Po absolvovaní intenzívneho vstupného tréningu strávia dva roky ako učitelia na základnej škole na plný úväzok. Vďaka ich intenzívnej a neľahkej práci s deťmi a komunitami školy si ďalej rozvíjajú svoje líderské schopnosti, ktoré priamo využívajú na rozvoj svojich žiakov po akademickej a osobnostnej stránke. Sú intenzívne podporovaní rôznymi kurzami, koučmi a mentormi, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Absolvovanie programu je vďaka prísnym kritériám výberu, bohatému vzdelávaciemu konceptu a podpore významných slovenských lídrov výnimočným štartom akejkoľvek kariéry.

Program sa po svojom štarte v roku 2014 stretáva s rôznymi bariérami, ktoré musí operatívne riešiť. Jednou z nich je aj kvalita dopravy v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Teda práve tam, kam smeruje podpora Teach for Slovakia. „Naši učitelia strávili niekoľko hodín denne cestovaním za žiakmi, čo výrazne znižovalo efektívnosť ich práce. Pomocnú ruku nám podala spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko a tento pre nás neriešiteľný problém vyriešila. Aktuálne jadzia učitelia na dvoch krásnych autách ŠKODA Fabia a môžu tak viac času tráviť v napĺňaní svojho poslania. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za podporu a ochotu. Verím, že najobľúbenejšia automobilová značka na Slovensku bude dobrým príkladom aj pre ďalšie spoločnosti. Tak by sa mala správať spoločensky zodpovedná firma,“ dodáva Stanislav Boledovič.

„ŠKODA ako tradičná domáca značka, ktorá pôsobí v každom regióne Slovenska, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto pomoc znevýhodneným skupinám vníma veľmi prirodzene. Dlhodobo pomáhame odstraňovať bariéry hendikepovaným motoristom a teraz s rovnakým nadšením podporujeme aj program Teach for Slovakia. Som presvedčený, že má veľký význam pre budúcnosť Slovenska. Vzdelaní mladí ľudia sú budúcnosťou tejto krajiny a nás teší, že sme k tomu mohli prispieť. Verím, že nové Fabie budú učiteľom výborne slúžiť. Držím Teach for Slovakia palce, budeme sa tešiť z ich úspechov a samozrejme želám veľa šťastných kilometrov,“ uviedol pri slávnostnom odovzdaní dvoch automobilov ŠKODA Fabia konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko Ing. Karel Sklenář.

Súčasť gobálneho programu Teach For All

Teach for Slovakia je súčasťou celosvetového programu Teach For All, ktorí pôsobí v 35 krajinách na viac ako 1 000 školách s cieľom zlepšiť vzdelávací systém pre všetky deti. Programom už prešlo viac ako 60 tísíc mladých lídrov, ktorí dali šancu na lepší život tisícom detí po celom svete. Podporujú ho také osobnosti svetového biznisu ako napríklad svetový líder IT  biznisu Bill Gates s manželkou, rodina Waltonovcov, vlastniaca jednu z najväčších sietí obchodov na svete Wal-Mart, Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, či spoločnosti Google, EMERSON alebo VISA. Na Slovensku je to napríklad spolumajiteľ spoločnosti ESET a filantrop Anton Zajac.