Kto nás oberá o vyšší dôchodok?

K peniazom v dôchodkových fondoch sa sporitelia správajú inak než k iným svojim úsporám. Napríklad pri termínovaných vkladoch im ide o každú desatinu percenta výnosu, kým pri dôchodkových úsporách nemajú záujem o celé percentá.

Reakcie klientov na výšky úrokových sadzieb termínovaných vkladov sú jednoznačné (rozhorčenosť, nespokojnosť a pocit krivdy), avšak pri dôchodkových fondoch im stačia aj omrvinky. Ako inak si vysvetliť, že takmer deväť z desiatich eur je uložených v najmenej výnosných fondoch?

Priemerný ročný výnos dosiahnutý dôchodkovými fondmi:

5.6.2015 6.6.2014 7.6.2013
garantované fondy 1,63% 2,54% 1,79%
negarantované fondy 12,73% 11,17% 7,21%

Dosiahnutý výnos z bankového vkladu za rovnaké obdobie:

termínované vklady do 1 roka 1,39% 2,01% 2,29%
vklady s VL nad 3 mesiace 1,47% 1,72% 1,73%

(Zdroj: prepočet FH podľa údajov ADSS a NBS)

Výšku ročného výnosu vkladov v bankách vieme vopred, kým zhodnotenie dôchodkových fondov až po roku. Porovnali sme preto vklad do banky s investíciou do dôchodkového fondu v rovnakom čase (vklad v roku 2012, resp. 2013, resp. 2014). Tabuľka teda ukazuje porovnateľné výnosy. Za uplynulých 12 mesiacov mohli sporitelia v garantovanom fonde zarobiť 1,63 % kým v porovnateľne rizikovom bankovom produkte iba 1,47 %.

Sporitelia, ktorí mali peniaze v uplynulých dvoch rokoch v negarantovaných fondoch, zarobili spolu o 116,5 mil. eur viac, ako keby zotrvali v garantovaných fondoch. Čisto hypoteticky: ak by všetci sporitelia v garantovaných fondoch iba pred rokom prestúpili do negarantovaných fondov, tak by majetok v druhom pilieri bol vyšší o 599 mil. eur. V prepočte na sporiteľa by to bolo takmer o 500 eur vyšší stav dôchodkového účtu.

Pre sporiteľov je pozitívom, že garantované fondy im prinášajú vyššie výnosy ako termínované vklady. No voľbou negarantovaného fondu by ich výnos bol násobne vyšší. O čom mnohí sporitelia nevedia, je, že fondy môžu meniť aj každý deň – z garantovaného fondu prestupovať do negarantovaného a naopak. Ideálne je, ak vystihnú rast finančných trhov v negarantovanom fonde a jeho poklesy prežijú v bezpečí garantovaného fondu.

Ďalším pozitívom je, že z roka na rok sa čoraz viac dôchodkových úspor zhodnocuje vyšším percentom. Zvyšuje sa totiž podiel majetku v negarantovaných fondoch. Kým začiatkom júna 2013 túžilo po istote 90,6 % všetkých dôchodkových eur, začiatkom tohto júna to bolo už 86,2 %.

Rozdelenie majetku v 2. pilieri:

5.6.2015 6.6.2014 7.6.2013
garantované fondy 86,17% 89,23% 90,60%
negarantované fondy 13,83% 10,77% 9,40%

(Zdroj: prepočet FH podľa údajov ADSS)

Dôvodov prevahy garantovaných fondov je niekoľko. Ten najvýraznejší je nariadený presun všetkých sporiteľov do garantovaného fondu ešte v prvej polovici roku 2013. Kto chcel vtedy výnosnejší fond, mal o to formou návratky požiadať svojho správcu. Fondy sa však dajú zmeniť aj dnes.

Ako zmeniť dôchodkový fond?

Dôchodkový fond je možné zmeniť kedykoľvek, hoci aj denne a to vždy bez poplatku.

Zmenu je možné vo VÚB Generali zrealizovať na každej pobočke VUB banky, alebo písomne formou žiadosti prípadne prostredníctvom internetu po zadaní identifikačných kódov, ktoré sú každému zaslané v tzv. uvítacom liste. Poslednou možnosťou je telefonicky po overení – identifikácii volajúceho.

AXA D.S.S. – zmena dôchodkového fondu v II. pilieri je veľmi jednoduchá. Stačí, ak sa klient prihlási do svojho osobného účtu na webovej stránke a v žiadostiach o zmenu si vyberie požadovaný fond. Zmenu môže, samozrejme, vykonať aj telefonicky alebo pri osobnej návšteve pobočky.

Zmena dôchodkového fondu nie je spoplatnená.