Nadácia Orange rozdelí 80 000 eur na skvalitnenie života v regiónoch.

Obyvatelia Slovenska majú opäť možnosť zlepšiť okolie a kvalitu života tam, kde žijú. Už po 11-ty raz sa totiž môžu zapojiť do grantového programu Nadácie Orange Šanca pre váš región. Pre svoje dobré nápady tak môžu získať finančnú podporu až do výšky 3 000 eur. Nadácia Orange v grantovom programe na podporu verejnoprospešných aktivít rozdelí celkovo 80 000 eur. O najlepších projektoch bude môcť prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj široká verejnosť.

Dobrý nápad a snahu meniť svet okolo nás na lepšie miesto budú potrebovať predkladatelia projektov do grantového programu Šanca pre váš región. Nadácia Orange v aktuálnom ročníku opäť podporí neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie aj kultúrne inštitúcie so snahou zvyšovať kvalitu života v regiónoch. Finančnú podporu až do 3 000 eur môžu získať projekty, ktoré majú ambíciu skrášliť slovenské mestá, ich okolie a poslúžiť čo najširšej skupine obyvateľov v regióne.

Možnosť hlasovať za najlepšie projekty bude mať opäť aj široká verejnosť. Do online hlasovania posunie hodnotiaca komisia desať najzaujímavejších projektov. Tie zároveň získavajú možnosť prezentácie svojich aktivít v Optimistane Nadácie Orange na festivale Bažant Pohoda. Na troch podporených, ktorí v online hlasovaní dostanú od verejnosti najviac hlasov čaká aj finančný dar vo výške 500 eur na podporu ich aktivít.

V roku 2015 Nadácia Orange prerozdelí v rámci programu Šanca pre váš región spolu 80 000 eur. Uzávierka predkladania projektov je 14. mája 2015. Projekty budú prijímané výlučne elektronicky na stránke www.nadaciaorange.sk, kde sú k dispozícii aj podrobné informácie o grantovom programe.