Rýchlo rastúca spoločnosť

Spotrebiteľská divízia Huawei Consumer Business Group (BG), jedna z troch hlavných divízií spoločnosti Huawei, ktorá ponúka rad výrobkov, medzi ktoré patria mobilné telefóny, tablety, nositeľné inteligentné zariadenia (wearables), mobilné širokopásmové zariadenia, domáce zariadenia a softvérové aplikácie, získala vo veľmi úspešnom roku 2014 niekoľko významných ocenení v tomto segmente od renomovaných medzinárodných inštitúcií.
V roku 2015 je cieľom Huawei Consumer BG upevniť popredné postavenie v odvetví telekomunikačných zariadení. S využitím rozsiahlych inovačných a technologických kapacít bude pokračovať v stratégii zameranej na prémiové výrobky strednej a vyššej triedy. Za účelom ďalšieho rozvoja bude ďalej investovať do skvalitnenia užívateľského komfortu a servisných platforiem. Svoje inovačné a technologické kapacity bude ďalej premieňať na mimoriadne zážitky pre spotrebiteľov, a to prostredníctvom obchodného modelu založeného na troch základných pilieroch „hardvéru, softvéru a službách“. DPP_0111

Huawei Consumer Business Group
Huawei je popredným svetovým dodávateľom riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT). Spoločnosť Huawei sa v roku 2014 umiestnila na treťom mieste v celosvetovom predaji smartfónov. Výrobky a služby Huawei sa používajú vo viac ako 170 krajinách a slúžia viac ako tretine svetovej populácie. Huawei takisto po celom svete založila viac ako 28 výskumných a vývojových centier, okrem iného v Spojených štátoch, Nemecku, Švédsku, Rusku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Veľkej Británii, Indii a Číne. Spotrebiteľská divízia patrí medzi tri hlavné divízie spoločnosti Huawei. Ponúka rad výrobkov, medzi ktoré patria mobilné telefóny, tablety, mobilné širokopásmové zariadenia, domáce zariadenia a cloudové služby. Cieľom tejto divízie je prostredníctvom spoločnosti Huawei prinášať najnovšie technológie spotrebiteľom, ponúkať nekonečno možností a vytvárať mimoriadne zážitky pre ľudí na celom svete.