Nové spôsoby liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

Vďaka medicínskym inováciám a pokroku v objavovaní nových liekov môžu pacienti s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Po dvadsiatich rokoch totiž dochádza k zásadnej zmene v liečbe pacientov s týmto ochorením, informuje Slovenská gastroenterologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý si tento rok pripomíname v piatok 19. mája 2023. Pacienti odkázaní na celoživotnú liečbu si už liečivo môžu podať aj sami. Doteraz im liečba bola aplikovaná v gastroenterologických ambulanciách. Aj naďalej však musia podstupovať pravidelné kontroly súčasťou ktorých je kolonoskopia. Tú dnes vedia lekári realizovať v tzv. analgosedácii bezbolestne. Slovensko je však jedna z mála európskych krajín, kde tento výkon nie je zdravotnými poisťovňami hradený.  V rámci iniciatívy BEZ BARIÉR sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť zasadzuje za úhradu analgosedácie, ktorá by významne zvýšila komfort pacientov podstupujúcich kolonoskopiu.

„Nové spôsoby liečby zásadne menia životy pacientov. V posledných rokoch prichádzajú do praxe predovšetkým lieky v novej forme subkutánneho podkožného podávania. Pacient si tak vie liečivo podať aj sám pomocou aplikačného pera,“ spresnil gastroenterológ a predseda Pracovnej skupiny pre IBD MUDr. Martin Huorka, PhD. Táto forma aplikácie výrazne uľahčuje život pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, a to najmä preto, že si liek môžu aplikovať aj v pohodlí domova bez nutnosti dochádzania do zdravotníckych zariadení. „Niektoré podkožne podávané lieky sú navyše vylepšením oproti osvedčeným vnútrožilovým formám toho istého lieku. Sú účinnejšie a lepšie tolerované a prinášajú tak koncept vylepšených biologík – tzv. BIOBETTERS do reálnej klinickej praxe. Tento rok sa takisto konečne dostanú do praxe úplne nové lieky vo forme tabletiek, ktoré kombinujú účinnosť biologických liekov a komfort podávania tabletiek. Pacienti tak získajú nové, veľmi presne účinkujúce a moderné lieky, vďaka ktorým sa drží ochorenie pod kontrolou a už nemusia často dochádzať za liečbou do centier,“ dodal prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD

Výrazný pokrok v liečbe črevných zápalových ochorení a benefity s nimi spojené vníma aj predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Club Bc. Veronika Ivančíková, podľa ktorej sa mnohí pacienti za svoje ochorenia hanbia, prežívajú úzkosti a depresie. „Pre mnohých sú príznaky spájané s týmito ochoreniami veľmi obmedzujúce a negatívne vplývajú na celkovú kvalitu života. Pacienti majú tiež strach pri ceste na nové miesto, že nebudú mať nablízku toalety. Preto sa aj v rámci pacientskej organizácie z pokrokov v medicíne mimoriadne tešíme, podkožné podávanie lieku v pohodlí domova umožní pacientom viesť omnoho slobodnejší život,“ dodala.

Diagnostika Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy je však veľmi náročná. Kľúčovým vyšetrením je kolonoskopia. „Pacienti s IBD sú odkázaní na časté diagnostické a terapeutické intervenčné kolonoskopie, ktoré sú najmä v ich prípadoch mimoriadne bolestivé, keďže ich črevá sú zápalovými ochoreniami a operáciami zmenené. Ak chcú títo pacienti bezbolestné kolonoskopické vyšetrenie, na Slovensku si zaň musia priplácať. Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto s pacientskymi organizáciami už roky volá po bezbolestnej kolonoskopii hradenej z verejného zdravotného poistenia. Iniciatíva Bez bariér má odstrániť bariéry na ceste k bezbolestnej kolonoskopii, “ dodal prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Svetový deň IBD spája ľudí vo viac ako 50 krajinách v boji proti Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde. Jeho symbolom je fialová farba, do ktorej sa vďaka iniciatíve pacientskej organizácie Slovak Crohn Club s podporou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti zahalí aj Prezidentský palác a Most SNP v Bratislave. „Crohnova choroba a ulcerózna kolitída postihujú prevažne ľudí v produktívnom veku. Títo pacienti zápasia s hnačkami, bolesťami, únavou i teplotami, pričom sa u nich striedajú obdobia bez príznakov, teda remisie, a obdobia relapsu, keď pociťujú ťažkosti. Pri príležitosti Svetového dňa IBD je naším cieľom zvýšiť povedomie o týchto ochoreniach, podporiť viac ako desať miliónov ľudí na celom svete, ktorí žijú s IBD a apelovať na verejné inštitúcie, aby podnikli kroky na boj s týmito ochoreniami,“ uviedol prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Až 50 % pacientov podľa viacerých štúdií opisuje svoje ochorenie ako chronicky aktívne alebo aktívne s periodickými vzplanutiami či náhlymi zhoršeniami. Dodnes nie je úplne jasné, čo presne nešpecifické zápalové ochorenia čriev spôsobuje, medicína však za posledné roky pokročila natoľko, že aj pacienti s týmito diagnózami môžu žiť kvalitnejší život.