Do Pi s rozumom sa môžu zapojiť aj žiaci

Občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko má nové vedenie, po odmlke spôsobenej pandémiou tiež spúšťa viaceré edukačné projekty zamerané na osvetu a edukáciu smerom k zodpovednej konzumácii alkoholu. Pokračuje v žiadanom projekte Hovorme o alkohole pre žiakov 7. ročníkov ZŠ, zapojí sa aj do celoeurópskej aktivity pre dospelých EdApp. 

V nekomerčnom občianskom združení FÓRUM PI S ROZUMOM SLOVENSKO (FPSR) došlo v minulom roku k významným zmenám. Aktuálne združuje 11 členov, reprezentuje tak 60 percent trhu s liehovinami na slovenskom trhu. Na pozícii predsedu predstavenstva vymenil Erika Čížeka Tomáš Huba, ako podpredsedovia pôsobia Zuzana Lešová a Ludvík Kacerovský. Združenie má tiež novú tajomníčku, keď Martina Šimuniča nahradila Zuzana Bôriková. Po istej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu chce nové vedenie opätovne naštartovať žiadané  a populárne projekty a ešte viac podporovať edukáciu a prevenciu smerom k zodpovednej konzumácii alkoholu.

Združenie sa chce predovšetkým zamerať na poskytovanie serióznych a vyvážených informácií týkajúcich sa alkoholu širokej, no tiež odbornej verejnosti a mladistvým. „To je tiež jedným z dôvodov, prečo naše združenie vytvára edukačné a preventívne programy, v čom chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ hovorí predseda združenia FPSR Tomáš Huba a dodáva: „Jednou z našich priorít je pokračovať v projekte Hovorme o alkohole, no tiež spustiť celkom nový, nadnárodný projekt, do ktorého sa zapojí až 12 európskych krajín.“ 

Projekt Hovorme o alkohole pre žiakov 7.tried

Edukačný projekt Hovorme o alkohole vstupuje v tomto roku do svojho 5. ročníka. Aj teraz sa zameriava na žiakov siedmych tried základných škôl, ktorí sa pokladajú za jednu z najrizikovejších skupín – v tomto veku už sami seba prestávajú pokladať za deti, ale dá sa s nimi ešte pracovať a pozitívne na nich vplývať. Navyše, často ide o vek, kedy mladiství prvýkrát prichádzajú do kontaktu s alkoholom.

Interaktívne hodiny na školách sú koncipované tak, aby sa ich deti aktívne zúčastňovali a mohli sa zapájať, nielen počúvať poúčania prednášajúceho. Lektori so žiakmi debatujú o rôznych, aj chúlostivejších témach týkajúcich sa alkoholu, súčasťou sú aj reálne príhody mladých ľudí, ktoré dokážu žiakov doslova vtiahnuť do témy. „V tomto roku, aj vďaka uvoľneniu opatrení v súvislosti s ochorením covid-19, plánujeme realizovať 150 – 200 prezentácií na slovenských školách. Všetky potrebné informácie o tomto projekte je možné nájsť na webe Hovormeoalkohole.sk,“dodáva T. Huba.

Edukačný kvíz pre dospelých

V máji tohto roka tiež bude FPSR v spolupráci s významnou európskou organizáciou spiritsEUROPE, ktorá celkovo združuje 31 národných asociácií z 26 krajín Európy a 11 najväčších medzinárodných spoločností podnikajúcich v oblasti agropotravinárstva, importu a exportu, spúšťať nový projekt EdApp.

Cieľovou skupinou sú v tomto prípade dospelí ľudia. Zameriavať sa bude na dve hlavné témy – zodpovednú konzumáciu a tiež edukáciu o alkohole, či už ide o destiláty, víno alebo pivo. „Keďže sme dlhoročným členom tohto nadnárodného združenia, veľmi radi sme sa zapojili do projektu. Chceme aktívne vysvetľovať a vyvracať mýty, najmä smerom k rizikovým skupinám, ktorými sú vodiči, tehotné a dojčiace ženy či ľudia užívajúci lieky, ale aj ostatným, že neexistuje zdravšie pitie, a alkohol nemožno deliť na tvrdý a jemný. Pretože alkohol je vždy alkohol a akákoľvek jeho nadmerná konzumácia, kľudne vo forme piva či vína, je pre človeka škodlivá,“ vysvetľuje predseda združenia FPSR.

Projekt odštartuje interaktívnym a odľahčeným kvízom už začiatkom mája a zapojí sa do neho až 12 európskych krajín. Počíta sa tiež s jeho druhým kolom, ktoré by malo prebehnúť v jeseni tohto roka, následne sa výsledky spracujú do celoeurópskej štúdie.

Budeme sa snažiť o to, aby všetky naše aktivity boli systematické a komplexné a oslovili nielen deti a mládež, ale tiež dospelú populáciu. Aj preto spolupracujeme s odborníkmi – na lokálnej úrovni so psychológmi a na nadnárodnej s ďalšími rovnako zameranými asociáciami,“ dodáva na záver Tomáš Huba.