Ako vyhrať boj o zákazníka? Kvalitou a dobrým marketingom

Každá firma sa snaží zaujať čo najviac ľudí, z ktorých sa môžu stať platiaci zákazníci. To predsa umožňuje ďalší chod firmy. Najideálnejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je osloviť potenciálnych zákazníkov kvalitou ponúkaného tovaru, či služieb.

Certifikát, ktorý potenciálnym zákazníkom ukáže, že o kvalitu vám rozhodne ide

Dopomôcť ku kvalitnejšej ponuke môže každej firme získanie certifikátu o spĺňaní normy ISO 9001. Takýto certifikát je aj akousi známkou kvality, ktorá určite prispeje k tomu, aby na vás potenciálni zákazníci nahliadali pozitívnejšie. Pozor však, nejde o certifikáciu vašich výrobkov.

ISO 9001 sa totižto zameriava na riadenie kvality. Definícia kvality sa pritom týka všetkých čŕt produktu, či služby, ktoré vyžaduje zákazník. Práve požiadavky zákazníka sú stredom záujmu normy ISO 9001 a preto to, či máte tento certifikát, tak veľmi zaujíma práve vašich potenciálnych zákazníkov.

Lepší marketing často rozhoduje

Asi každý podnikateľ však vie, že nie vždy je to len o samotnej kvalite produktov, či služieb. Pokiaľ je ponuka z kvalitatívneho hľadiska podobná, často je rozhodujúcim faktorom, ktorý prikloní misky váh na jednu, či druhú stranu, dobrý marketing.

Predstavte si situáciu, že hľadáte nejaký produkt na internete. Použijete internetový vyhľadávač, ktorý vám „vyhodí“ množstvo odkazov na eshopy, ktoré ponúkajú to, čo hľadáte. Koľko takýchto ponúk si porovnáte? Predpokladáme, že len prvých niekoľko, maximálne prvú stranu. Kľudne sa môže stať, že na ďalších stranách budú aj lepšie ponuky, ale tie skrátka neuvidíte.

Preto je potrebné, aby bol váš web dobre optimalizovaný pre internetové vyhľadávače, čo ho posunie na vyššie priečky vo výsledkoch vyhľadávaní. Takáto SEO optimalizácia sa robí viacerými technikami, pričom najdôležitejšou je linkbuilding, inak nazývaný aj tvorba spätných odkazov. Prichádzajúce odkazy totižto sú tým najvplyvnejším faktorom, ktorý vplýva na výsledné poradie výsledkov vyhľadávaní.

 

Zdroj obrázka:
Autor: everything possible / Shutterstock.com