Slovenskí influenceri sa spojili v kampani HRDINOVIA FAST

Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels, má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovila slovenské školy, aby sa zapojili do päť týždňového vzdelávacieho programu HRDINOVIA FAST. Kampaň prebieha vo väčšine európskych krajín, ktoré majú spoločne vytvoriť svetový rekord v tejto vzdelávacej aktivite, čo sa počtu zapojených detí týka. Na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Kampaň FAST Heroes je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. „Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov. Aby sa stali hrdinami FAST a volali prvú pomoc včas,“ vysvetľuje

Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.
Kampaň podporili aj známe slovenské osobnosti, Lenka Šóošová, Veronika Ostrihoňová, Kristína Tormová, Laci Strike, Matej Tóth, Miro Jaroš, Samuel Tomeček, Dominika Kavaschová, Nela Pocisková, Patrícia Vitteková, Richard Čanaky a Mária Podhradská, ale aj mnohí ďalší, ktorí si uvedomujú, aké dôležité je
v prípade cievnej mozgovej príhody okamžite reagovať a volať lekársku pomoc. Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.

„Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje neurologička, prof. Dr. Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody (WSO). Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o príznakoch mozgovej mŕtvice a to aj u cieľovej skupiny detí. Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMC Emergency Medicine ukázala, že iba 23% pacientov s mozgovou príhodou si správne uvedomilo, že ich telo práve prekonáva mŕtvicu. Iba 11% z nich však zavolalo lekársku pomoc. Šesť z desiatich pacientov zavolalo svojmu príbuznému alebo priateľovi so žiadosťou o radu, čo majú robiť, avšak iba tretina z nich dostala správnu informáciu, aby okamžite zavolali prvú pomoc.

Kampaň Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu. Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať – a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.