Škoda odovzdala 10 vozidiel na boj proti COVID-19

ŠKODA AUTO Slovensko dnes zapožičala do užívania 10 vozidiel ŠKODA zástupcom Žilinského samosprávneho kraja. Vozidlá budú v plnom nasadení v teréne pomáhať všade tam, kde to bude v tomto náročnom období potrebné. Poslúžia siedmym nemocniciam v kraji hlavne na prevoz pacientov, zdravotníckeho personálu, vzoriek či špeciálneho materiálu. Autá sa budú využívať aj pre účely mobilných odberov vzoriek na testovanie COVID-19 a pre potreby krízového riadenia.

Spolu 10 vozidiel značky ŠKODA je od dnes naplno zapojených v teréne v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Ich služby bude využívať sedem nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Žilinská župa: Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne, Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ako aj štátne nemocnice – Fakultná nemocnica s poliklinikou v  Žiline, Univerzitná nemocnica Martin a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica.

„V tejto dobe je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, aby sme boli solidárni a podali pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. V ŠKODA AUTO Slovensko sme si zvolili spôsob nám najbližší. Dnes sme Žilinskému samosprávnemu kraju odovzdali 10 vozidiel, ktoré ľudom pracujúcim v prvej línii uľahčia prácu. Budú slúžiť na prevoz pacientov, zdravotníckeho materiálu, či  testovaných vzoriek. Verím, že keď sa budeme všetci snažiť pomôcť, tak túto náročnú situáciu zvládneme,“ uviedol Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Vozidlá budú v plnom nasadení pomáhať nemocniciam pri preprave pacientov, prevoze biologických vzoriek do špecializovaných laboratórií, špeciálneho materiálu, tovaru a ochranných pracovných prostriedkov či pri prevoze cytostatík medzi nemocnicami. Rovnako sa budú tieto autá využívať pri preprave zdravotníckych pracovníkov do núdzového bývania v prípade, že musia byť izolovaní v karanténe. Takto im bude zabezpečovaný aj servis, napríklad doprava stravy do karantény.

„Od vypuknutia pandémie sme v pohotovosti a neustále prijímame nové opatrenia. Na zvládnutie tejto situácie sme nasadili všetky kapacity a posilou sú nám dobrovoľníci a všetci, ktorí chcú a sú ochotní nezištne pomáhať. Kľúčovú úlohu zohrávajú ľudia v prvej línii a nemocnice, ktoré sa pripravujú na možný nárast pacientov. A práve tam bude smerovať aj táto pomoc. Zapožičané vozidlá nám veľmi výrazne pomôžu pri preprave pacientov, či prevoze ochranných prostriedkov. Časť z nich využijeme aj pre potreby krízového riadenia, či na mobilitu našich dobrovoľníkov. Je to pre nás veľká pomoc. Ďakujeme,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Okrem nemocníc pomôžu vozidlá ŠKODA aj dobrovoľníkom priamo v teréne. Už dnes pracujú aj v Žilinskom kraji napríklad študenti medicíny, ktorí pomáhajú zabezpečiť starostlivosť o klientov v sociálnych zariadeniach, obsluhujú telefónne linky v krajskom Call centre a pôsobia vo filtračných vstupoch pri nemocniciach a poliklinikách. Vozidlá budú využité pre aj účely mobilných odberov vzoriek na COVID-19 a pre potreby krízového riadenia.