ERNEST HEMINGWAY: ARTEFAKTY ZO ŽIVOTA

Unikátna publikácia v nádhernej grafickej úprave vás prevedie životom slávneho amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya prostredníctvom dokumentov, fotografií a artefaktov, ktoré po sebe zanechal a vďaka jeho synovi a vnukovi sa stali zbierkovými predmetmi. Kniha ponúka vyše štyristo pôsobivých artefaktov – mnohé z nich neboli nikdy uverejnené – od fotografií Hemingwaya pri behu s býkmi až po úprimné listy manželkám a vydavateľom, a vytvára doteraz nevídaný portrét geniálneho spisovateľa.

Pre mnohých ľudí predstavuje Ernest Hemingway skôr mýtus než človeka z mäsa a kostí. Vie sa o ňom, že bol vojakom, športovcom, vášnivým milencom, emigrantom a, samozrejme, vynikajúcim spisovateľom. Aký bol však jeho ozajstný život? Ako vyzeral, keď bol usmiatym dieťaťom či mladým chlapcom v uniforme? Čo písal v najosobnejších listoch? Čo si poznamenával na cestovné lístky vo vlaku z Francúzska do Španielska alebo naprieč americkým Stredozápadom? Čo z tých zápiskov neskôr použil v poviedkach a románoch?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď kniha ERNEST HEMINGWAY: ARTEFAKTY ZO ŽIVOTA. Zostavil ju a úvod k nej napísal správca Hemingwayovej pozostalosti Michael Katakis a okrem iných zaujímavých textov obsahuje i predhovor Hemingwayovho syna Patricka a doslov jeho vnuka Seána. Rozpráva o živote velikána svetovej literatúry pomocou predmetov, ktorých sa dotýkal, momentov, ktoré zažil, myšlienok, čo mu dennodenne vírili hlavou.

Michael Katakis je autorom viacerých kníh: Dispatches (Depeše, mimoriadna limitovaná edícia), The Vietnam Veterans Memorial (Pomník veteránom vietnamskej vojny), A Thousand Shards of Glass: There Is Another America (Tisíc čriepkov skla: Je aj iná Amerika), Traveller: Observations From An American in Exile (Cestovateľ: Postrehy Američana v exile) a Photographs & Words (Fotografie a slová – s Kris Hardinovou). Je zostavovateľom publikácií Sacred Trusts: Essays on Stewardship and Responsibility (Posvätné dedičstvo: Eseje o ochrane a zodpovednosti) a Excavating Voices: Listening of Photographs of Native Americans (Vykopávky hlasov: Načúvanie fotografiám amerických Indiánov). Jeho diela boli preložené do mnohých jazykov a jeho práce a fotografie sa nachádzajú v zbierkach viacerých inštitúcií, napríklad v Národnej galérii portrétov vo Washingtone, v Múzeu Viktórie a Alberta a v Britskej knižnici v Londýne, na Stanfordovej univerzite v oddelení zbierok. V roku 1999 prijali Michaela Katakisa do Kráľovskej geografickej spoločnosti (Royal Geographical Society). Žije v Paríži a v Carmeli.

Z anglického originálu Michael Katakis: Ernest Hemingway Artifacts from a Life, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Scribner, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York 2018, preložila Alexandra Ruppeldtová.

Titul ERNEST HEMINGWAY: ARTEFAKTY ZO ŽIVOTA vychádza na 240 stranách, maloobchodná cena 29,90  €.