Aj 6 minút stačí alkoholu na poškodenie mozgu dieťaťa

Mladý organizmus nie je schopný naraz spracovať väčšie množstvo alkoholu – ten môže poškodiť mozog už do 6 minút. Prieskumy pritom odhaľujú, že na Slovensku majú skúsenosti s alkoholom aj 10 ročné deti, no až 83 % slovenských rodičov prevenciu alkoholu v súvislosti so svojimi deťmi vôbec nerieši.

Vekové rozpätie medzi 11 a 18 rokmi je veľmi háklivým obdobím, keď sú mladí ľudia obzvlášť citliví na vonkajšie vplyvy. Počas tohto náročného obdobia dospievania čelia aj tendencii siahnuť po poháriku alkoholu, ktorý by im mal pomôcť vyrovnať sa so všetkými podnetmi a zmenami.

„Tínedžeri sú rizikovou skupinou, ku ktorej treba pristupovať mimoriadne citlivo. Prostredníctvom Fóra Pi s rozumom sa dlhodobo snažíme o osvetu aj u tejto skupiny. Tínedžerov a ich rodičov sa usilujeme informovať a upozorňovať na riziká, ktoré konzumácia alkoholu v mladom veku prináša, a to aj prostredníctvom edukatívnej webovej stránky Hovormeoalkohole.sk. Je totiž nesmierna a často i nezvratná škoda, keď si mladí ľudia poškodzujú zdravie v takom mladom veku,“hovorí Erik Čížek z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom.

Za pravdu mu dávajú aj najnovšie štúdie, ktoré ukazujú, že mozog tínedžera prechádza významnými zmenami a práve alkohol môže mať výrazný vplyv na hladinu hormónov súvisiacich s pubertou, ale aj na správanie. Mladiství majú totiž menej schopností vyrovnať sa fyzicky aj emocionálne s účinkami alkoholu.

Obmedzenie dostupnosti a osobný príklad

V súvislosti s mladistvými síce predajcovia alkoholu v SR nemajú právo legitimovať podozrivo primlado vyzerajúcu osobu, ale môžu jej odmietnuť obsluhu a následne zostáva na vôli takéhoto potenciálneho zákazníka, či preukáže svoju plnoletosť. Podľa závažnosti prípadu sa pokuta za predaj alkoholu neplnoletej osobe môže pohybovať vo výške od 166 eur do 6 640 eur. Pri úmyselnom trestnom čine opakovaného podávania alkoholických nápojov mladistvým prichádza do úvahy odňatie slobody až na tri roky. „Medzinárodné ukazovatele jasne potvrdzujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie dostupnosti tejto vekovej skupine,“konštatuje E. Čížek.

Odborník odporúča aj osobný príklad a to priamo od rodičov, ktorí sú najbližšími ľuďmi pre deti a tínedžerov: „Akákoľvek prevencia je účinná len vtedy, keď sa na nej podieľajú aj rodičia. Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho považuje za úplne bežnú a niekedy aj neodbytnú súčasť života. Môže sa z toho vyvinúť nebezpečná skratka: oslava rovná sa opitosť,“upozorňuje psychológ Josef Šedivý.

Závislí môžu byť už 4 z 10 mladých

„Rovnaké množstvo alkoholu môže silnejšie pôsobiť na orgány mladých ľudí, než je to u dospelého, pretože organizmus detí a tínedžerov sa ešte vyvíja. Takisto im chýba dostatok skúseností, aby sa vedeli vyrovnať s pôsobením alkoholu na myslenie a vnímanie,“objasňuje psychológ. Keď sa k tomu pridruží sklon k ´adrenalínovým´ zážitkom, ktoré im ponúkajú niečo navyše oproti bežnému životu, a ešte aj pokušenie experimentovať, niet divu, že často siahnu po poháriku. Nezanedbateľnými sekundárnymi rizikami sú napríklad nechránený sex, šoférovanie pod vplyvom či strata zábran páchať kriminálnu činnosť.

Austrálska organizácia National Health and Medical Research Council tiežvaruje, že užívanie alkoholu u adolescentov sa prejavuje o 10 % menej rozvinutým hipokampom, teda oblasťou mozgu, ktorá je spojená s dlhodobou pamäťou a priestorovým uvedomovaním si.

„Popri riziku fyzickej ujmy si treba uvedomiť, že vzhľadom na mentálnu nezrelosť sa návyk u detí a mladistvých vytvára veľmi rýchlo,“dodáva na záver J. Šedivý. Štatistiky hovoria, že približne 4 z 10 ľudí, ktorí začali piť alkohol pred dosiahnutím veku 15 rokov, sa napokon stali závislými.