Inovatívna novinka v oblasti marketingovej komunikácie

„C-all – top nástroj na trhu pre zefektívnenie používania marketingových aktivít v rámci firiem“

 Marketingové náklady sú jedným z najdôležitejších aspektov pre všetky podniky, pretože ide o základnú funkciu, ktorá vytvára a ovplyvňuje zákazníka. Na Slovensku je ešte stále marketing vnímaný ako náklad, nie ako investícia. Správne nastaviť jednotlivé komunikačné nástroje tak, aby sme vedeli zmerať ich návratnosť a efektivitu, je jedným z kľúčových faktorov. Táto platforma v marketingu, ktorú priniesla na slovenský trh ako výhradný distribútor majiteľka spoločnosti Evis Solutions, s.r.o. – Janka Krištof, predstavuje prepojenie online konverzií s telefonickými konverziami. Inovatívny marketingový nástroj c-all  je úspešne využívaný marketérmi v Čechách a počas tej doby si získal dôveru veľkých značiek ako Česká spořitelna, ČEZ, Novasol, Modrá pyramída či Home Credit.

C-all riešenie ako súčasť marketingových nástrojov

Meranie zdrojov telefonických požiadaviek klientov je v zahraničí bežným nástrojom v rámci marketingovej komunikácie. Vďaka meraniu telefonických konverzií a výkonnostnému marketingu dokázali svoje marketingové investície využiť omnoho efektívnejšie.

Čo klient zistí pri využívaní C-all riešenia

  1. V súčasnosti sú najhodnotnejšou komoditou v rámci podnikania dáta. Klient získava dáta efektivity online kampaní v rôznych oblastiach – či už podľa typu médií, kreatívneho návrhu, regiónov, sezónnosti, formulácie reklamného posolstva či špecializácie na určitú cieľovú skupinu. Samozrejmosťou je aj jednoduchá správa a administrácia.
  2. Zákazník má iné správanie pri telefonickom kontakte, je vyššia pravdepodobnosť získať potenciálneho zákazníka. Telefonické požiadavky sú hodnotnejšie.
  3. Výsledky možno ľahko exportovať do akéhokoľvek formátu, či používaného interného B-i nástroja.

Možnosti, ktoré C-all prináša pre zákazníkov

Okrem iného riešenie c-all prepája aktivity z offlinu do onlinu. Na každý variant reklamy je umiestnené unikátne telefónne číslo (rádio, letáky, spoty, bilbordy, reklamy v printových médiach…). Vďaka C-all riešeniu získavate konkrétne údaje o tom, ktorý z využitých nástrojov v rámci reklamy má akú odozvu, tým pádom viete na základe spracovania a vyhodnotenia dát optimalizovať náklady na kampane.

C-all prináša ďalšie možnosti využitia dát, ktoré systém vie generovať – ako napríklad nahrávanie telefonických hovorov, čím viete zvýšiť kvalitu poskytovanej služby. Dôležitou súčasťou systému je meranie nezdvihnutých hovorov. Klient, ktorý službu využíva, získava informáciu, v akom časovom období zákazník volal, ako dlho čakal na linke… Ak tieto dáta máte k dispozícii, dokážete efektívnejšie zabezpečiť prevádzku, aby ste ju posilnili v čase, keď zákazníci prejavili záujem o službu či produkt a zlepšili servis pre potenciálnych zákazníkov. Aplikácia interného hodnotenia hovorov vám poskytne dáta výťažnosti a taktiež viete optimalizovať web na základe priemerného času od návštevy webu k zavolaniu potenciálneho zákazníka. Vďaka dátam, ktoré prostredníctvom systému C-all klient získava, vie zistiť, ktorá reklama či kampaň potenciálneho zákazníka k vám priviedla. Dáta sú v dnešnej obchodnej a marketingovej sfére cenené najviac, C-all vám tieto dáta poskytuje za pomerne jednoduchých úkonov, ktoré vám spoločnosť Evis solution, s.r.o. zabezpečí so servisom šitým na mieru. Vďaka telefonickým dátam a možnosti ich merania cez konverzie v online prostredí, ktoré prostredníctvom služby získavate, sa tento nástroj stáva kľúčovým vo využívaní marketingových aktivít.