Babie leto s trendy šperkami od ALOve!

Padajúce lístie, teplé gaštany, šálka čaju a úžasné spomienky na dni plné slnka. Babie leto je pre mnohých jedným z najkrajších období v roku. Zbožňujú ho aj fashionisky vďaka nespočetným možnostiam v kombinovaní outfitov. Práve k nim sa dokonale hodia jemné, nadčasové a trendy šperky od značky ALOve.

Kolekcie značky ALOve sa vyznačujú delikátnou jednoduchosťou obohatenou o detaily  posiate diamantmi. Dizajnéri sa túto jeseň zamerali na štýlové náramky, ktoré nosia aj celebrity svetového formátu. Sú to každodenní spoločníci, ktorí dokážu nenápadne pritiahnuť pozornosť. Šperky nie sú výrobené len v tradičnom bielom, žltom a ružovom zlate, ale aj v kombinácii s trendovými šnúrkami. Tento veľmi aktuálny módny prvok si zamilujú všetky dámy, ktoré rady kombinujú viaceré jemné kúsky.

Kľúčovými elementmi sú moderné geometrické vzory ako srdce, hviezda, medailón  či motýľ. Mixuje sa nielen viacero náramkov naraz, ale pokojne sa môžete pohrať a vytvoriť svoj finálny look s použitím viacerých farebných variácií zlata. Jednotlivé kúsky v sebe nesú aj prísľub unikátnosti, keďže na niektoré náramky je možné gravírovať. Vďaka tomu môžete každý deň nosiť nádhernú spomienku na výnimočné udalosti alebo na svojich blízkych, ktorí vás šperkom obdarovali.

Súťaž:

V akých prevedeniach zlata sú vyrábané šperky značky ALOve?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 30.10.  2017. Ako predmet správy použite “súťaž – ALOve

Súťažíte o:

1 x Dámsky náhrdelník ALOve s jemným príveskom v tvare guličky

Výhercu kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou