Inteligentné pouličné LED osvetlenie a dáta z miest môžu znížiť emisie oxidu uhličitého až o vyše 60 percent

Spoločnosť Philips prezentovala výsledky počas konferencie Local 2030: Hub for Sustainability Solutions v sídle Spojených národov v New Yorku. Prezentácia zdôraznila dôležitosť pokročilých dát pre pochopenie prínosu LED systémov a vysvetľuje, ako nové partnerstvo medzi Philips Lighting a organizáciou World Council on City Data (WCCD) rieši tento problém v spolupráci s mestami po celom svete.

Prieskum odhalil, že Los Angeles ušetrilo v roku 2016 implementáciou prepojeného pouličného LED osvetlenia až 63 percent nákladov na energiu, teda 9 miliónov USD a znížilo emisie až o 47 000 metrických ton. Ide o ekvivalent emisií, ktoré vyprodukuje 10 000 osobných automobilov počas jedného roka2.

Philips Lighting tvrdí, že ak by takéto riešenie nasadili aj iné mestá po celom svete, mohli by výrazne znížiť emisie aj náklady na energiu.

Prieskum tvrdí, že kvalitnejšie pouličné osvetlenie môže pozitívne pôsobiť aj na zníženie kriminality a vnímanie bezpečnosti zo strany obyvateľov. LA zaznamenalo počas prvých dvoch rokov od nasadenia pouličného LED osvetlenia o 10,5 percenta menej prípadov krádeže auta, vlámania či vandalizmu.

Medzi ďalšie výhody prepojeného pouličného LED osvetlenia patrí bezpečnejšia cestná premávka, zvýšená atraktivita mesta a ekonomická sila. Kombinácia týchto výhod so znížením emisií taktiež výrazne pomôže v dosiahnutí cieľov udržateľnosti Spojených národov (UN Sustainable Development Goals), ktoré definujú ciele pre udržateľnú budúcnosť do roku 2030.

„Zástupcovia miest musia riešiť komplexné a náročné rozhodnutia, ktoré súvisia s infraštruktúrou. Často balansujú medzi potrebou zachovať existujúce riešenia a nutnosťou investovať do zlepšení – pričom sú obmedzovaní rozpočtom,“ povedal Harry Verhaar, Head of Global Public and Government Affairs, Philips Lighting.

Prevádzka a údržba pouličného osvetlenia predstavuje výrazné náklady. Nové technológie však prinášajú množstvo výhod pre lokálne autority aj komunity, ktorým slúžia. Výzva spočíva v prvom rade vo vytvorení projektu, ktorý im umožní tieto technológie implementovať.

„Žiadame všetky mestá, aby do konca roka 2025 využívali LED pouličné osvetlenie na sto percent. Konferencia COP21 poslala jasný signál politickej podpory v boji proti zmenám podnebia a nasadenie energeticky efektívneho pouličného LED osvetlenia môže spôsobiť veľký rozdiel. Aktuálne je z takmer 300 miliónov pouličných svietidiel iba jedno z desiatich energeticky efektívne LED svetlo a iba 2 % sú prepojené. Kombináciou týchto technológií je možné znížiť náklady na energiu až o 80 percent,“ dodal.

Náklady na osvetlenie aktuálne predstavujú 15 % globálnej spotreby elektrickej energie. Nasadenie LED svietidiel môže znížiť globálnu spotrebu na 8 %.