TP-Link predstavuje nový vonkajší odolný Wi-Fi prístupový bod

Spoločnosť TP-Link, popredný svetový dodávateľ bezdrôtových sieťových produktov pre domácnosti a malé firmy, predstavuje na slovenskom trhu nové prístupové body s napájaním cez dátovú sieť Ethernet.

TP-Link EAP110-Outdoor je odolný vonkajší Wi-Fi prístupový bod (access point) s podporou technológie 2×2 MIMO, ktorá umožňuje pripojenie viacerých používateľov súčasne plnou rýchlosťou až 300 Mbit/s. Vďaka napájaniu technológiou PoE prostredníctvom ethernetového portu odpadá nutnosť vedenia dvojitej kabeláže, čo spolu s variabilnými možnosťami montáže na stenu či stožiar poskytuje flexibilitu pri umiestňovaní, a to až do vzdialenosti 60 m od bodu pripojenia. Access point TP-Link EAP110-Outdoor je určený pre celoročné umiestnenie vonku. Jeho ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi zaisťuje vodotesné a prachotesné puzdro z odolného materiálu ASA s certifikáciou IP65. Zariadenie je chránené proti blesku do 6 KV a má antistatickou ochranu do 15 KV. Špeciálne externé antény s vysokým ziskom spolu s výkonným vysielačom zaisťujú stabilné pokrytie až do vzdialenosti 200 metrov na voľnom priestranstve.

TP-Link EAP115-Wall je vnútorný prístupový bod s maximálnou rýchlosťou 300 Mbit/s určený k montáži na stenu do štandardných inštalačných krabíc. Svojím minimalistickým, diskrétnym prevedením v bielej farbe nenaruší dizajn žiadneho interiéru. Podpora napájania cez Ethernet (PoE 802.3af) umožňuje pohodlnú inštaláciu s nízkymi nákladmi v novo budovaných rozvodoch aj pri zapojení vedľa už existujúcej metalickej siete. Prístupové body TP-Link EAP115-Wall sú vhodným riešením obecne v budovách, kde stavebné konštrukcie bránia šíreniu signálu do jednotlivých priestorov. 

Centrálne riadenie celej siete

Pre správu prístupových bodov TP-Link slúži voľne dostupný centrálny riadiaci softvér Auranet Controller, ktorý umožňuje pohodlnú konfiguráciu, ovládanie a aktualizáciu až stoviek zariadení zároveň, a to z akéhokoľvek počítača pripojeného v sieti. Obsahuje sériu administrátorských nástrojov a funkcií, okrem iného centralizovanú konfiguráciu, monitorovanie stavu siete a prevádzky v reálnom čase vrátane grafickej analýzy, vizualizácie priestoru s rozmiestnením prístupových bodov a dávkovou inštaláciou aktualizácií firmvéru. V samostatnom zapojení v sieťach malého rozsahu je možné prístupové body spravovať prostredníctvom prehľadného webového rozhrania.

Kvalitné zabezpečenie na podnikovej úrovni

Prístupové body EAP110-Outdoor a EAP115-Wall sú vybavené robustným zabezpečením na podnikovej úrovni vrátane šifrovania WPA/WPA2-enterprise a overovanie podľa štandardu 802.1X pomocou serveru RADIUS. Riziku narušenia integrity siete pomáhajú predchádzať aj funkcie Multi-SSID pre vytvorenie oddelených sietí pre rôznych používateľov, filtrovanie podľa MAC adries a detekcia cudzích prístupových bodov.

Pre overovanie používateľov slúži tzv. kaptívny portál, ktorý vyžaduje, aby používateľ vykonal určité úkony (napríklad zadal používateľské meno a heslo alebo odsúhlasil podmienky použitia služieb), než je mu povolený prístup do siete.

Kľúčové vlastnosti:

  • Riadiaci softvér umožňuje jednoducho spravovať stovky prístupových bodov z jedného miesta
  • Podpora technológie PoE zjednodušuje prívodnú kabeláž
  • Kaptívny portál poskytuje pohodlný spôsob overovania hosťov v sieti
  • Možnosť vytvoriť viacero sietí pre rôznych používateľov pomocou funkcie Multi-SSID a obmedziť u nich prístupovú rýchlosť
  • Zabezpečenie šifrovaním na priemyselnej úrovni a bezpečné overovanie pomocou serveru RADIUS
  • Možnosť nastavenia priority rôznych typov dátových tokov (multimédia, hlasové služby atď.)