Oplatilo sa čakať na lepšie úroky hypoték?

Slováci sa v prospech bývania zadlžujú čoraz viac. Zmeny však nie sú iba v objeme úverov, ale aj v dĺžke istoty trvania úrokovej sadzby. Čoraz viac dlžníkov uprednostňuje päťročné fixácie. Ako sa tieto sadzby vyvíjali v poslednom roku?

Postupný pokles úrokových sadzieb zo začiatku roka vystriedal strmý prepad. Ten spôsobila zmena v zákone, keď sa upravila výška poplatku za predčasné splatenie úveru. Z používaných 4-5 % sa tento poplatok znížil na najviac 1 %. A banky zareagovali úpravou toho, o čo sa klienti najviac zaujímajú – úrokovou sadzbou. Nasledujúce mesiace však ukázali, že pokles sadzieb, síce mierne, no predsa len pokračoval. A týkalo sa to všetkých príjmových skupín. Samozrejme, tá najvyššia príjmová skupina má neustále prístup k najnižším sadzbám.

Oplatí sa dnes vyberať medzi bankami a hľadať tú s najnižším úrokom? Rozdiel medzi najnižším a najvyšším úrokom, ktorý môže klient získať, je stále vysoký. V reči peňazí to znamená, že pri hypotéke 50 000 eur splatnou na 25 rokov je rozdiel v mesačnej splátke vyše 27 eur. Inak povedané, neochota porovnávať môže zbytočne zvýšiť splátku až o 13,5 %. Takže stále platí, že čas sú peniaze. Kto venuje čas porovnaniu viacerých ponúk, ušetrí nemalé peniaze.

Aktuálne rozpätie úrokových sadzieb hypoték pre jednotlivé príjmové skupiny:Snímka obrazovky 2016-08-23 o 10.45.44