Čomu si ceníme najviac? Život

Úraz na dovolenke, autonehoda s trvalými následkami, či vážna choroba a následná dlhodobá liečba. Takýmto nečakaným životným situáciám, ktoré často vyústia do dlhodobej práceneschopnosti či invalidity, sa nevyhneme. Potvrdzujú to aj štatistiky Allianz – SP, ktorej klienti každý deň nahlásia v priemere 209 škôd na živote a zdraví. Zmierniť aspoň čiastočne ich následky pomôže životná poistka. V Allianz – SP ju má uzatvorenú takmer jeden a štvrť milióna Slovákov.

Život si ceníme stále viac

Poistná suma, teda suma, ktorú dostane rodina a pozostalí v prípade úmrtia poisteného, by mala byť nastavená tak, aby pomohla rodine predísť zlej finančnej situácii. Jej výška každým rokom rastie. Kým v roku 2004 bola na úrovni 3 385 eur, o päť rokov neskôr stúpla na vyše dvojnásobok na 6 910 eur. V súčasnosti sa Slováci pre prípad smrti v priemere poisťujú na sumu 11 600 eur. Doteraz najvyššiu poistnú sumu si v rámci životného poistenia dojednal klient v Allianz – SP v roku 2010, a to vo výške 750-tisíc eur. Najvyššiu sumu, ktorú sme doposiaľ za úmrtie v životnom poistení vyplatili, bola 225-tisíc eur.

Najviac sa obávame úrazov

Slováci si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť po úraze a tiež trvalé následky úrazu. „Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,“ vysvetľuje riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP Vladimír Halás. Po novom si ľudia môžu dojednať len samotné riziká, bez sporenia či investičnej zložky. „Okrem štandardných rizikových pripoistení sme pridali riziko smrti pre dvojicu osôb. Ide o nastavenie jednej spoločnej poistnej sumy pre manželov, partnerov, súrodencov alebo akúkoľvek dvojicu osôb. Je to užitočné pripoistenie pre ľudí, ktorí majú spoločné záväzky ako hypotéky, pôžičky a vlastne celý spoločný život. V praxi sme už riešili prípad, keď sa na nás obrátila klientka, ktorá pri uzatvorení hypotekárneho úveru v banke v snahe ušetriť uzatvorila životnú poistku len na seba. Manžel, žiaľ, tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla na manželku, bez možnosti náhrady zo strany poisťovne,“  hovorí V. Halás.