Hurbanovo netradičný tip na výlet pre celú rodinu

Malé mestečko na juhu Slovenska Hurbanovo leží na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny na sútoku riek Žitavy a Nitry, a je najteplejším miestom na celom území Slovenska. Vďaka svojej polohe a histórii môže byť zaujímavou destináciou pre rodinné výlety, či príjemnou zastávkou na potulkách po Slovensku. Mesto láka turistov prehliadkou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorú si môžu spríjemniť občerstvením v historických priestoroch reštaurácie Kaštieľ, a najnovšie aj prehliadkou Hurbanovskej pivnej cesty v najväčšom pivovare na Slovensku.

Z histórie

Archeologické výskumy na území mesta a jeho okolí a nálezy z vykopávok potvrdzujú, že sa na tomto území vystriedali viaceré praveké kultúry. Pôvodnou usadlosťou bola časť Konkoľ, podľa archívnych listín zaznamenaná pod názvom “possesio Concol“, ktorá bola po odchode tatarských vojsk v roku 1242 osídlená kunmi pod vedením Matúša Thegeho, známeho ako Máté Thege de Concol. Prvá zmienka o osídlení v oblasti súčasného Hurbanova podchádza z roku 1357 ako “possesio Galla“, z ktorého sa neskôr stal názov Ó-Gyalla, teda Stará Ďala. Po 2. svetovej vojne bola Stará Ďala premenovaná na Hurbanovo po významnom slovenskom literátovi, novinárovi a verejnom činiteľovi Jozefovi Milanovi Hurbanovi. Od roku  1971 bola k mestu Hurbanovo pričlenená obec Bohatá s jej časťami, a dnes Hurbanovo tvorí 7 mestských častí: Hurbanovo, Bohatá, Konkoľ, Nová Trstená, Zelený Háj, Vék a Holanovo. Sedem mestských častí prestavuje aj 7 hviezd v erbe mesta spolu s hvezdárňou  v žltej a modrej farbe.

V meste sa nachádza viacero historických a sakrálnych pamiatok, ktoré boli v 20. storočí postupne rekonštruované. Namiesto barokového kostola Sv. Ladislava, ktorý zhorel pri veľkom hurbanovskom požiari v roku 1911, postavili v roku 1913 dnešný rímskokatolícky kostol sv. Ladislava v secesnom štýle. Stavbe predchádzala výstavba kostola reformovanej cirkvi v rokoch 1911 – 1912, a potom židovská synagóga z roku 1914, ktorú po 2. svetovej vojne rozobrali. Významnou sakrálnou pamiatkou v meste je i rímskokatolícky kostol Sv. Anny v Bohatej pochádzajúcej z 18. storočia.

Jednou z najvýznamnejších osobností mesta je Dr. Mikuláš Konkoly-Thege ako posledný potomok Máthé Thege de Concol. Bol významným vedcom, polyhistorikom, hvezdárom a meteorológom, ktorý celý svoj život zasvätil vede a rozvoju vedeckého poznania. V Hurbanove postavil observatórium, ktoré sa skladalo z geofyzikálneho oddelenia, meteorologického oddelenia, hvezdárne, pozorovacej veže a 3 kopúl planetária. Objekty boli dokončené v roku 1893. Pretože nemal priamych dedičov – dvaja synovia mu zomreli – v roku 1902 daroval štátu celý svoj majetok.

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo patrí do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR ako národné metodické centrum pre hvezdárne a planetáriá na Slovensku. Hvezdáreň je prístupná verejnosti, a to nielen cez deň, ale aj večer s atraktívnym pozorovaním nočnej oblohy. V poslednej dobe má výnimočne veľkú návštevnosť, ročne viac ako 30.000 návštevníkov. Pýši sa aj novým digitálnym planetáriom, ktoré bolo osadené v roku 2015. Súčasťou programu v planetáriu je sprevádzanie aktuálnou hviezdnou oblohou alebo slnečnou sústavou. Múzeum Dr. Mikuláša Konkoly-Thege návštevníkov oboznámi s históriou hvezdárne, a v prípade priaznivého počasia je tu možné aj pozorovanie astronomickým ďalekohľadom. Viac informácií: www.suh.sk

Reštaurácia Kaštieľ

Na území Hurbanova sa v minulosti nachádzala desiatka kaštieľov. Jediný, ktorý sa napriek pohnutým časom svetových vojen a nepriaznivému politickému postoju spoločnosti voči „pamätníkom“ súkromného vlastníctva v rokoch 1948-1989 zachoval bez negatívnych zásahov, je kaštieľ, ktorý dal v roku 1901 postaviť veľkostatkár Michal Steiner Péterházi (1843-1932). V súčasnosti sa rozprestiera v náručí 100 ročných platanov pri hlavnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami v susedstve budov Slovenskej ústrednej Hvezdárne, Geofyzikálneho ústavu SAV a hydrometeorologického ústavu v Hurbanove. V súčasnosti sa v príjemnom prostredí tohto zachovaného historického objektu nachádza reštaurácia Kaštieľ s ponukou denných menu aj jedál á-la-carte s kapacitou 65-100 osôb. V spolupráci s Pivovarom Hurbanovo Kaštieľ pripravuje aj ponuku špeciálnych pivných menu podľa programu Sedem chutí piva. Viac informácií: www.restauraciakastiel.sk

Pivovar Hurbanovo

História hurbanovského pivovaru sa začala písať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Výstavba pivovaru a sladovne bola dokončená v roku 1967 a v roku 1969 začala výroba piva. Malé desaťtisícové mestečko Hurbanovo sa tak vďaka svojej výhodnej polohe a ideálnej klíme stalo pomyselným centrom slovenského pivovarníctva. Pivovar spoločnosti HEINEKEN Slovensko v Hurbanove je dnes najväčším a najmodernejším pivovarom na Slovensku, a hurbanovská sladovňa je zároveň najväčšou v regióne strednej Európy. Od leta 2016 je pre návštevníkov otvorená interaktívna prehliadková trasa Hurbanovská pivná cesta, ktorá približuje históriu a súčasnosť výroby piva u nás. Prehliadky pivovaru sa uskutočňujú vždy dve stredy v kalendárnom mesiaci, dvakrát denne. Na návštevu je potrebné sa vopred registrovať prostredníctvom online formulára, vstupné 3 eurá, ktoré sa platí na mieste,  zahŕňa aj ochutnávku piva so sládkom v závere prehliadkovej trasy. Viac informácií: www.heinekenslovensko.sk