Manpower Slovensko – výsledky prieskumu Index trhu práce Q3/2016

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na obdobie júl – september povzbudzujúce náborové plány. 17 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedá ich zníženie a 77 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +13 %.

Porovnanie podľa regiónov 

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia na Západnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +18 %, nasleduje Východné Slovensko s Indexom +14 % a Bratislava +13 %. Najslabšie náborové prostredie hlási Stredné Slovensko s Indexom +7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel o 10 percentných bodov na Západnom Slovensku a o 5 percentných bodov v Bratislave a na Východnom Slovensku. Na Strednom Slovensku zostáva trh práce relatívne stabilný. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zvýšili vo všetkých štyroch regiónoch o 2 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov 

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +25 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami, nasledované strednými podnikmi s 50 – 249 zamestnancami (+12 %) a mikropodnikmi s menej než 10 zamestnancami (+11 %). Malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia mierny nárast počtu pracovných síl s Indexom +8 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zvýšili v stredných podnikoch a mikropodnikoch o 8 percentných bodov, vo veľkých podnikoch o 4 percentné body a v malých podnikoch o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní hlásia mikropodniky zlepšenie o 8 percentných bodov, ale veľké podniky hlásia oslabenie náborových plánov o 3 percentné body. Malé podniky hlásia relatívne stabilné náborové prostredie a Index v stredných podnikoch zostáva bez zmien.

www.manpowergroup.com.