Na Slovensku máme málo darcov a veľa tých, ktorí čakajú na transplantáciu.

Šiesty jún je každoročne Svetovým dňom darcovstva a orgánových transplantácií. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na význam odberového a transplantačného programu.

Orgánové transplantácie zachraňujú ľudské životy a pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Len v rámci Európy je k dnešnému dňu aktuálne viac ako 70-tisíc pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov. Na Slovensku je na čakacej listine viac ako 400 pacientov, pre záchranu ktorých je nevyhnutne dôležitá práve transplantácia. Aj napriek minuloročnej úspešnej kampani Sedem životov patrí Slovensko stále medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.

„Po spustení osvetovej kampane Sedem životov sa nám minulý rok podarilo na Slovensku vplyvom viacerých faktorov zvýšiť počet odberov a transplantácií orgánov. Významne stúpol počet transplantácií obličiek, srdca ako aj pečene. Žiaľ, prvý štvrťrok tohto roku je v tejto oblasti opäť žalostný a naši pacienti pociťujú akútny nedostatok darcov. Preto je veľmi dôležité pripomínať sa s touto témou a vysvetľovať verejnosti, že darovanie orgánov po smrti zachraňuje ľudské životy a je najšľachetnejším ľudským činom. Samozrejme, je potrebné hľadať aj iné nástroje, ktoré pomôžu priblížiť Slovensko ku krajinám s vysokou odberovou a transplantačnou aktivitou,“ hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Len celospoločenská diskusia a konštruktívna spolupráca môže viesť k zlepšeniu nepriaznivej štatistiky v oblasti darcovstva a transplantácií orgánov.

„Sme presvedčení, že edukácia verejnosti má zmysel. V minulom roku sme oproti roku 2014 zaznamenali nárast počtu transplantácií o 40 %. V prvom štvrťroku tohto roka naopak veľký pokles. Edukácia verejnosti musí byť kontinuálna a dlhodobá. Od júna preto pokračujeme v našich osvetových aktivitách ďalej,“ vysvetľuje MUDr. Martin Chrastina, regionálny transplantačný koordinátor.

„Téma darcovstva a transplantácií orgánov vyvoláva v spoločnosti stále veľké otázky, ktoré však vyplývajú skôr z nevedomosti a nedostatku informácií o tejto problematike. Som presvedčená, že je čas prelomiť naše predsudky a pozrieť sa na túto tému z pohľadu záchrany ľudského života, záchrany človeka, ktorý je odkázaný na transplantáciu. Ja sama som bola postavená v živote pred neľahkú situáciu, kedy mi dostupná humánna medicína nevedela pomôcť nijakými liekmi či inou zdravotnou starostlivosťou a jediným východiskom bola pre mňa transplantácia pečene. Hovorme o tom, diskutujme a predovšetkým šírme posolstvo, že transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy a pomáhajú tým, pre ktorých je to jediná nádej na život,“ hovorí Soňa Hirjaková, pacientka po transplantácii pečene.

Jeden darca môže darovaním orgánov ako srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako 400 pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, má za cieľ vzdelávať verejnosť, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.