Televízory od LG sú pripravené na príjem vysielacieho štandardu DVB-T2.

Modely televízorov spoločnosti LG Electronics (LG) vyrobené v roku 2016, sú plne kompatibilné s pripravovaným novým štandardom digitálneho vysielania DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2.

Všetky štandardné modely televízorov LG vyrobené v roku 2016 sú plne kompatibilné s pripravovaným novým štandardom vysielania DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2. Nepotrebujú žiadne dodatočné zariadenie, ani nový firmvér. Výmena televízora za nový neprinesie zákazníkom len lepší obraz, ale aj úsporu v podobe nižšej spotreby elektrickej energie. Napríklad ak porovnáme modely staršie ako 6 rokov s tými dnešnými, získame úsporu energie až 75 percent. Spoločnosť LG sa pripravovala na prechod na nový štandard vysielania už od roku 2014.

Čo prinesie štandard DVB-T2?

Plánovaný prechod z pozemného štandardu kódovania DVB-T na digitálne DVB-T2 predpokladá predovšetkým vyššiu kvalitu vysielania aj lepšie prepojenie s internetovými službami.

Kedy zmena prebehne?

Podľa dostupných informácií by príprava na prechod do nového štandardu mala prebiehať počas štyroch a pol roka. Očakávané celoplošné pokrytie v HEVC by malo prebehnúť až po roku 2020. Prechod, ktorý sa pripravuje toto leto zatiaľ nastane len v rámci 4. Multiplexu (platené kanály), ktorý bude ale stanice ponúkať v MPEG-4 a nie v modernejšom formáte HEVC (H.265). U prijímateľov základných programov ako Markíza, Jednotka alebo JOJ, nenastane žiadna zmena.

Podľa dostupných informácií sa do DVB-T2 prepnú postupne všetky vysielače počnúc prvým vysielačom v Banskej Bystrici, ktorý prejde na DVB-T2 už 28. júna. Postupne počas júla a augusta bude upravená celá sieť. Od momentu prepnutia je potrebné aby zákazníci mali prijímacie podporujúce nový štandard.

Pre viac informácií navštívte http://www.lge.sk.