Slovenská pošta získala „zlato“ za doručovanie medzinárodných expresných zásielok.

Za vynikajúcu úroveň kvality doručovania expresných zásielok zo zahraničia (EMS) získala Slovenská pošta, a.s., (SP) cenu “Zlatá úroveň“. Kvalitu doručovania EMS každý rok hodnotí Spoločenstvo Svetovej poštovej únie pre službu EMS. SP sa tento rok zaradila do najelitnejšej skupiny prevádzkovateľov tejto služby na svete.

Pozitívne medzinárodné hodnotenie SP bolo založené na nezávislom posudzovaní včasného doručovania zásielok EMS, odovzdávania údajov či snímania zásielok. Organizátori zároveň hodnotili aj poskytovanie informácií o doručovaní zásielok EMS a promptné reakcie zákazníckeho servisu.

„Veľmi sa teším, že sa nám podarilo získať toto medzinárodné ocenenie, ktoré je dôkazom neustáleho zvyšovania kvality našich služieb,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločenstva, ktoré sa bude konať v septembri t.r. počas 26. kongresu Svetovej poštovej únie v tureckom Istanbule.

EMS (Express Mail Service) je služba určená na rýchle zasielanie dokumentov a tovaru do zahraničia. Zásielku môžete podať na pošte alebo u kuriéra.

Spoločenstvo Svetovej poštovej únie pre službu EMS vzniklo v roku 1998 v rámci Svetovej poštovej únie. Jeho hlavným cieľom je podporovať spoluprácu medzi svojimi členmi a tým im umožniť poskytovať zákazníkom vysokokvalitnú a konkurencieschopnú službu EMS po celom svete.