Novela postaví mimo zákon vyše 1 milión vozidiel, nerieši ďalej čo s nimi.

Schválením novely zákona, ktorá zakazuje predaj vozidiel s upraveným počítadlom prejdenej vzdialenosti sa mal pôvodne trh s ojazdenými vozidla očistiť od nečestných predajcov a špekulantov. Najčastejšie dochádza k stočeniu kilometrov práve na vozidlách z dovozu a to ešte pred prihlásením na Slovensku.

Odborníci odhadujú, že na Slovensku je vyše 1 milión vozidiel so stočenými kilometrami. Čo s nimi ďalej, však táto novela nerieši.

Návrh novely zákona z dielne poslancov Antona Martvoňa a Otta Brixiho zakazuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti. Znenie zákona je všeobecné, bez špecifikácie predmetu podnikania, čo znamená, že dopadne na všetky firmy a všetky fyzické osoby – podnikateľov bez rozdielu. V praxi to teda znamená, že aj keď zákon vyslovene nezakazuje obchodovanie so stočenými autami občanom, zakazuje ich ponuku firmám a živnostníkom. Stočené autá sa teda nebudú môcť objaviť nielen v autobazároch, ale ani na inzertných serveroch, v inzertných časopisoch alebo v iných druhoch inzercie, prevádzkovaných firmami alebo živnostníkmi. Obchodovanie so stočenými vozidlami sa presunie úplne do oblasti súkromných osôb, teda mimo kontroly SOI a ďalších inštitúcií. Ako súkromné osoby budú vystupovať aj nečestní predajcovia a individuálni dovozcovia, budú však úplne nepostihnuteľní. „Zákon totiž nepostihuje fyzické osoby, ktoré chcú takéto pretočené vozidlá predávať. Preto sa podvody so stočenými autami presunú celkom do oblasti súkromného predaja ojazdených áut medzi ľuďmi na ulici, teda úplne do šedej zóny,“ tvrdí predseda SOVA Julius Petrus.

Podobný postoj má spoločnosť CEBIA, ktorá je lídrom na trhu v preverovaní pôvodu a histórie jazdených vozidiel. „Novela zákona podľa nás znamená v praxi veľmi sťaženú predajnosť zhruba 1,2 milióna stočených ojazdených vozidiel, ktoré sú teraz na slovenskom medzi ľuďmi. Bazáre, ktoré majú predaj stočených áut novým zákonom zakázaný pod vysokými sankciami, je okamžite prestanú vykupovať. Ľuďom tak zostanú doma ťažko predajné vozidlá za niekoľko miliárd eur. Podľa našich analýz sa teraz presunie trh stočených vozov medzi fyzické osoby-nepodnikateľov. Od 1. marca bude teda na slovenských nákup ojazdeného vozidla na inzerát vysoko rizikový. Pokiaľ si od jednotlivca kúpite stočený automobil, bude pre vás prakticky bezcenný, pretože ho už potom zrejme nepredáte,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Cebia Ing. Martin Pajer.

V rozpore s Ústavou?

Z pohľadu ekonomického subjektu fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktoré vykonávajú predaj jazdených motorových vozidiel ako svoju zárobkovú činnosť, teda za účelom dosiahnutia zisku, sa zákon javí

ako likvidačný pre podnikateľské subjekty. Zákon podľa právnej analýzy rozdeľuje vlastnícke právo k tej istej veci (vozidlu s pretočenými kilometrami) v závislosti od toho, kto takúto vec vlastní. Pokiaľ je vlastníkom takéhoto vozidla fyzická osoba – nepodnikateľ, môže takéto vozidlo predať, t.j. bez obmedzenia využívať celý obsah vlastníckeho práva. Tým, že sa fyzickým osobám – podnikateľom, resp. právnickým osobám zakazuje predávať vozidlá s pretočenými kilometrami, pričom tento zákaz na ostatné fyzické osoby neplatí, má vlastnícke právo podnikateľov k týmto veciam iný obsah, keďže nemôžu s takýmito vecami disponovať.

„Ústava SR priamo umožňuje ustanoviť zákonom podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Tento zákaz pritom nemožno chápať tak, že motorové vozidlo s pretočenými kilometrami je absolútne nepredajné, t. j. že by išlo o absolútne znemožnenie disponovať takýmto motorovým vozidlom. Schválený zákon totiž umožňuje aj oprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti a to práve za účelom nestavenia reálnej alebo približne zistiteľnej vzdialenosti na počítadle prejdenej vzdialenosti. Nič nebráni tomu, aby predajcovia jazdených vozidiel zabezpečili pretočenie kilometrov do približne reálnej hodnoty a takto upravené jazdené vozidlo predali,“ myslí si Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu.

Generálny pardon.

Novela zákona hovorí, že za oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti je každý zásah do odometra, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynov výrobcu ako oprávnený subjekt na účel výmeny alebo opravy odometra alebo na účel nastavenia reálnej alebo približne zistiteľnej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla na počítadle prejdenej vzdialenosti. Riešením podľa Mateja by bol generálny pardon. „Podobne ako pri nedávnom generálnom pardone pri STK je možné ponechať trhu a predajcom dostatočný čas na to, aby sa predmetné vozidlá upravili na čo najpresnejšie približné a od dátumu účinnosti mohla začať platiť novela, ktorá by postihovala hriešnikov.“

Kúpa jazdeného vozidla bez obáv o jeho históriu bude naďalej možná. Keďže väčšina stočených vozidiel pochádza najmä z dovozu, vďaka medzinárodnému registru bude možné overiť pravosť kilometrov ešte pred prihlásením auta na Slovensko. Zapojiť sa do medzinárodnej databázy je ale potrebný interes čo najviac krajín.