Pomôže pri chudnutí.

Jar je už za rohom, príde rýchlo ani sa nenazdáte. Ak ju chcete privítať bez tých kíl, ktoré sa cez zimu na vás nalepili, vyskúšajte pomocníka, s ktorým vám pôjde chudnutie rýchlejšie a efektívnejšie. Je ním Ajurvédska káva GARCINIA!

Zabudnite však nato, že ide o zázrak, s ktorým schudnete bez námahy. Zbaviť sa kíl predsa len čosi bude stáť – bez zmeny jedálnička a pohybu to nepôjde. Uľahčiť a urýchliť chudnutie vám však pomôže himalájska rastlina garcínia, ktorá sa už tisícročia používa v ajurvédskej medicíne na chudnutie, potláčanie chuti do jedla a na rýchlejšie spaľovanie tukov.

Pripisuje sa to účinku kyseliny hydroxycitrónovej, ktorú garcínia obsahuje. Výťažok z tejto rastliny nájdete v bezkofeínovom nápoji Ajurvédska káva GARCINIA, ktorý obsahuje aj extrakt z čakanky. Nápoj si pripravíte veľmi jednoducho – 1/4 lyžičky zalejete vriacou vodou a dochutíte mliekom, cukrom alebo medom. Pripravený nápoj sa odporúča piť 2 – 3 denne, približne 30 minút pred jedlom. Ajurvédsku kávu GARCINIA kúpite v predajniach zdravej výživy alebo na www.arun.sk.

Súťažná otázka:

Extrakty z čoho (akých rastlín) obsahuje Ajurvédska káva GARCINIA?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 28. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – GARCINIA”.

Traja z Vás získajú Ajurvédsku kávu GARCINIA. Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.