Na Čiernej Vode položili základný kameň novej škole a škôlke

Bratislavský kraj dlhodobo bojuje s nedostatkom výchovných a vzdelávacích zariadení pre deti. Obec Chorvátsky Grob v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a developerom našla riešenie.

V obci Chorvátsky Grob – Čierna Voda vyrastie prvá úplne nová základná a materská škola od revolúcie v roku 1989. Starosta spolu s deťmi poklepal základný kameň stavby. Budova školy v rozvíjajúcej sa lokalite Triblavina by mala stáť do začiatku školského roka 2016/2017.

V novej lokalite sa už intenzívne začalo s prípravnými prácami, ktorých cieľom je pomôcť postaviť školu so škôlkou včas. Nová budova bude stáť v prostredí, ktoré poteší rodičov aj ich deti. V susedstve budúceho areálu v Javorovej aleji sa nachádza unikátne detské ihrisko Lúčny koník, ktoré navrhol akademický sochár Jozef Kliský.

Na výstavbu modulovej školy s 12 triedami a materskej školy so šiestimi triedami získala obec dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predpokladané celkové náklady na stavbu sú viac ako 2 mil. €, obec je tak nútená zobrať si úver na dokončenie stavby či hľadať ďalších investorov. Zariadenie bude navštevovať približne 300 školákov a 120 škôlkarov, v budúcnosti sa ráta s jeho rozširovaním o ďalšie triedy a telocvičňu.

http://www.chorvatskygrob.sk/