Meranie a regulácia: ako dosiahnuť maximálne úspory nákladov pri vykurovaní v bytových domoch?

Aj malé zmeny v spotrebiteľskom správaní užívateľov bytov dokážu významne zvýšiť energetickú efektívnosť budov a znížiť výdavky domácností.

Základnými opatreniami, ktoré vedú k úsporám energií sú na jednej strane regulácia teploty v bytoch a na druhej strane meranie a priebežné sledovanie spotreby energií. Výhoda pre spotrebiteľov: každý platí len za energiu, ktorú sám využíva a svoje spotreby má pod kontrolou.

Spoločnosť ista Slovakia, špecialista na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie prináša tipy ako efektívne znížiť spotrebu energií na vykurovanie.

Tip č. 1: Správne nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch podľa využívania miestnosti.

Účelom regulácie teploty v byte pomocou termostatickej hlavice je dosiahnuť pre užívateľa komfortnú teplotu v rámci každej miestnosti za čo najnižšie náklady. Efektívnym a overeným tipom, ako znížiť spotrebu tepla, je nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využívania. Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 – 22 °C, tj. nastavenie ventila na stupni 2 až 4.  Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie!

Teplota vzduchu v miestnosti sa nastavuje termostatickou hlavicou spravidla od 12 °C do 26 °C. Hlavice, ktoré nie sú digitálne, sú označené stupnicou od 1 do 5. Každé číslo zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje. Ak je teplota v okolí nižšia ako nastavený stupeň, termostatický ventil je otvorený a do vykurovacieho telesa vpúšťa teplú vykurovaciu vodu.

Pri intenzívnom vetraní sa z toho dôvodu odporúča termostatickú hlavicu stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely citlivo reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo. S načítaním dielikov indikujúcich spotrebu tepla začína pomerový rozdeľovač tepla (pozn. od výrobcu ista) už v okamihu, keď je rozdiel teplôt medzi vykurovacím telesom a vzduchom v miestnosti 4,5 Kelvina (tj. cca. 0,016 °C). V letných mesiacoch a pokiaľ je teplota vykurovacieho telesa pod 23°C načítanie neprebieha.

Tip č. 2: Meranie a priebežné sledovanie spotreby energií cez rádio modul.

Významné úspory a spravodlivejšie rozdelenie nákladov za teplo v bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla, je možné dosiahnuť inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré merajú individuálnu spotrebu jednotlivých bytových jednotiek. Užívatelia bytov tak získajú informácie o svojich spotrebách a väčšiu kontrolu nad svojimi výdavkami na domácnosť.

Inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá, prípadne alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m², je povinné do konca roka 2016. Túto povinnosť definuje zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Cieľom opatrení je zvyšovať energetickú efektívnosť budov a tým optimalizovať koncentráciu emisií CO2 v ovzduší.