Premýšľate, ako na konci roka odmeniť svojich zamestnancov?

Koniec roka býva zvyčajne obdobím, kedy zamestnávatelia uvažujú nad tým, ako odmeniť svojich ľudí. Či im udeliť jednorazovú koncoročnú prémiu, či pridať v podobe vyššej mesačnej mzdy alebo ich potešiť rôznymi zamestnaneckými benefitmi, prípadne vybrať iné formy prispievajúce k motivácii zamestnancov. Práve na konci roka sa tiež zvykne bilancovať a nastavujú sa mzdové plány na budúci rok. Je už jasné, aký objem peňazí pôjde na výplaty zamestnancom.

Častým spôsobom odmeňovania v slovenských firmách býva celoplošné zvyšovanie miezd. Údaje Štatistického úradu SR svedčia o tom, že priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR z roka na rok rastie, ale len minimálne. V prvom kvartáli tohto roka bola na úrovni 839 eur a v druhom 877, t. j. nárast o 38 eur. Celkovo za rok 2014 sme priemerne zarábali 858 eur, čo je o 34 eur viac než rok predtým.

Zdanlivo nevýznamná čiastka.

Aby to ale neskončilo tak, že pridaných pár desiatok eur na výplatnej páske si zamestnanec zakrátko ani nevšimne, existuje efektívnejšie riešenie pre firmu aj zamestnanca. Použiť stravné lístky v hodnote vyššej než dosiaľ. Čiastku, ktorá sa javí na jeden ks lístka ako nevýznamná, zamestnanec vníma pri každom platení za obed – zhruba 20-krát za mesiac. Na rozdiel od výplatnej pásky, ktorú uvidí raz a odloží bokom, ide bezpochyby o účinnejší motivačný nástroj. „Túto formu odmeňovania zamestnancov v kombinácii so zvyšovaním ich motivácie môžeme vrelo odporučiť malým, ale aj väčším firmám rôzneho zamerania, pretože prináša výhody na oboch stranách,“ poznamenal obchodný riaditeľ spoločnosti VAŠA Slovensko Peter Ovari.

Zamestnanec získa, firma ušetrí.

Zoberme si modelový príklad: Podnik dával dosiaľ svojim zamestnancom stravné lístky v nominálnej hodnote 3,15 eur. Ak by ich zvýšil napríklad na 4,20 eur, každý zamestnanec tak za rok získa 69 eur navyše. Nemusí platiť dodatočné dane ani odvody, okrem toho vyššiu nominálnu hodnotu svojej poukážky si všimne každý deň pri jedle.

Rovnako tak zamestnávateľ ušetrí na dani a odvodoch, pretože výdavky na zabezpečenie stravovania pre svojich zamestnancov sú daňovým výdavkom, nie sú zaťažené sociálnymi a zdravotnými odvodmi. Pri počte 50 zamestnancov by firma ušetrila za rok 2 668 eur v porovnaní so zvýšením mzdy o rovnakú sumu.

Spokojní zamestnanci sú základom pre napredovanie firmy.

Povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom stavovanie je zakotvená v zákone, no práve kvôli viacerým výhodám nemusia byť stravné lístky len „povinnou jazdou“, ale efektívnym nástrojom motivácie zamestnancov. Potvrdzujú to aj zástupcovia renomovaných spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Medzi nimi Slovenská sporiteľňa – najväčšia komerčná banka u nás s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Jej pracovníci majú stravné lístky v hodnote 4 eurá. „Sme zamestnávateľom, ktorý prioritne podporuje príspevky vytvárajúce priaznivé pracovné prostredie a uprednostňujeme jednotný prístup ku všetkým zamestnancom. Preto zamestnávateľ plne znáša náklady na stravné v sume 4 eurá,“ uvádza Mária Bachová z odboru ľudských zdrojov, odd. zamestnaneckých služieb. Na sumu nad zákonom stanovenú minimálnu hodnotu sporiteľňa prispieva z dobrovoľných nákladov zamestnávateľa a prostriedkov sociálneho fondu. „Tento druh benefitu jednoduchou formou prispieva k spokojnosti zamestnancov. Je pozitívnym prvkom firemnej kultúry, ktorá napomáha dosahovať firemné ciele.“

Ing. Juraj Provazník, konateľ NDF spol. s r. o. vysvetli, prečo sa po 3 rokoch rozhodli zmeniť výšku stravného z 3 eur na 3,50 eura. „Z dôvodu zvýšenia motivácie a stability zamestnancov. Firmy v našom okolí štandardne poskytujú zamestnancom nižšie hodnoty stravného, preto bolo našim cieľom odlíšiť sa. Všetky náklady na zvýšenie hodnoty stravného znáša spoločnosť, čo je pre zamestnancov výhodné. V prieskume názorov, ktorý sme realizovali, bola táto zmena hodnotená pozitívne.“

Účinný nástroj.

Aj pre nich sa tak zvýšenie nominálnej hodnoty stravných lístkov stalo účinným marketingovým a motivačným nástrojom. Uvedomujú si to mnohí zamestnávatelia, čo sa ukázalo aj v prieskume medzi klientmi spoločnosti VAŠA Slovensko. Viac ako 30 % z nich používa stravné lístky v hodnote vyššej ako 4 eurá. Až 69 % má vyššiu nominálnu hodnotu poukážky, než je zákonom stanovené minimum (3,15 eura).

Koľko reálne ušetrí zamestnávateľ na daniach a odvodoch a akú sumu získajú zvýšením hodnôt stravných lístkov jeho zamestnanci, je možné prepočítať si pomocou webovej aplikácie na: http://www.vasa-slovensko.sk/kalkulacka-stravne-listky.