Nové auto nie je lacný špás.

Spoločnosť IBS automotive, pripravila porovnávaciu analýzu nákladov na obstaranie nových vozidiel u nás a v okolitých vytipovaných európskych štátoch. Z analýzy vyplýva, že nielen pre zánovné, ale aj pre nové vozidla stredných a nižších tried sa oplatí jazdiť k nám alebo do Čiech. Pri luxusnejších modeloch a značkách vozidiel je situácia vyrovnanejšia.

Na českom trhu sa nedostatok zánovných a kvalitných ojazdených vozidiel naplno prejavil už v minulom roku a pokračuje i v tomto roku 2015. Jednou z hlavných príčin je oslabenie českej koruny k EUR po intervenčnom zásahu ČNB (2013) a taktiež nižšie ceny v porovnaní s okolitými štátmi.

Slovenský trh s ojazdenými vozidlami nebol takým vplyvom vystavený, správa sa štandardne a nedostatok niektorých kategórií ojazdených vozidiel nie je tak markantný ako v ČR.

Pokiaľ sa v prvom rade zameriame na výsledky analýzy pri predstaviteľoch značky Škoda, tu zistíme, že všetky sledované modely (Fabia, Octavia i Superb) majú predajné ceny  najnižšie na českom trhu, a to aj oproti trhu slovenskému, čo určite nie je veľkým prekvapením. Ceny za rovnaké vozidlo na slovenskom trhu sú o niečo vyššie, avšak maximálne o 2.000 Euro. Výraznejší rozdiel bol zaznamenaný aj pri vozidlách zakúpených vo Francúzsku. No a pokiaľ sa rozhodneme zakúpiť vozidlo v Nemecku, Rakúsku či Holandsku, rozdiel v predajných cenách bude ďaleko väčší. Pri Škode Fabia až cca 6.000 Euro a dokonca v Holandsku  pri Škode Superb viac ako 8.000 Euro. Tento rozdiel je už naozaj priepastný a dovoz nového vozidla sa finančne neoplatí. Veľmi podobne to vyzerá pri porovnaní aj pri ostatných vybraných vozidlách.

Pokiaľ by sme chceli pri nákupe nového vozidla ušetriť, porozhliadnime sa u slovenských predajcov vozidiel Kia Opel, kde pri modeloch Ceed a Corsa sú predajné ceny najnižšie. Nepatrné rozdiely v cenách vozidiel vidíme oproti českému trhu aj u modelu Hyundai I20, a to zanedbateľných 183 Euro. Ak sa pozrieme na segment luxusnejších vozidiel, zastúpených napríklad vozidlami  Audi A6BMW Radu 5, sú rozdiely cien zakúpených vozidiel v zahraničí (konkrétne v Nemecku a Rakúsku) oproti SK nižšie.

Ako už bolo uvedené v úvode, súčasťou analýzy boli aj náklady spojené s dopravou vozidla. Ide o nezanedbateľný náklad, s ktorým musíme počítať v prípade nákupu vozidla v zahraničí. V prípade dovozu vozidla z 328 km vzdialenej Prahy súkromným dovozcom, zaplatíme orientačne 419 Euro. Musíme počítať s tým, že trasu Bratislava-Praha zaplatíme v konečnom dôsledku 2x. Pokiaľ však bude vozidlo zakúpené napr. v 1.380 km vzdialenom Paríži, tu už orientačné náklady na dopravu predstavujú čiastku presahujúcu 1737 Euro, čo nie je bezvýznamná položka.

Z uvedenej analýzy vyplýva, že pre nové vozidlá stredných a nižších tried sa oplatí  zájsť do ČR alebo nakupovať na slovenskom trhu, no má to jedno ALE.

Nesmieme však zabudnúť na správne poplatky za prihlásenie nového vozidla zo zahraničia. Pokiaľ spočítame všetky tieto položky, tak zistíme, že dovoz nového vozidla zo zahraničia nie je v niektorých prípadoch až tak finančne výhodný a na kúpu je výhodnejšie využiť niektorú z častých akcií u domácich predajcov vozidiel. Pri luxusnejších vozidlách je situácia vyrovnanejšia.