Bratislavský hrad ožije romantickými sonátami a valčíkmi.

Už 9. novembra o 19.00 hod. zaznejú na Bratislavskom hrade diela hudobného velikána Johannesa Brahmsa na komornom koncerte zo série podujatí Bratislava Goes Classical pod záštitou Bratislava Tourist Board. Interpretácie sonát a valčíkov prednesú huslista Milan Paľa a violončelista Jozef Lupták spolu s dvoma zahraničnými hosťami: bulharským klaviristom Ivom Varbanovom a talianskou klaviristkou Fiammettou Tarli.

Séria podujatí Bratislava Goes Classical pod záštitou organizácie Bratislava Tourist Board prináša ďalší z úspešných komorných koncertov vážnej hudby. Sonáty a valčíky Johannesa Brahmsa zaznejú v priestoroch Bratislavského hradu už 9. novembra o 19.00 hod. Tento hudobný skladateľ bol už počas svojho života považovaný v rámci komornej hudby za dediča Ludwiga van Beethovena. Jeho husľové a violončelové sonáty sú majestátnymi romantickými dielami, v ktorých sa spája ušľachtilý pátos so zasnenou lyrikou. Na koncerte zaznejú tieto diela v  interpretácii huslistu Milana Paľu a violončelistu Jozefa Luptáka spolu s dvoma zahraničnými hosťami: bulharským klaviristom Ivom Varbanovom a talianskou klaviristkou Fiammettou Tarli.

Na ďalší vynikajúci koncert s názvom Klavírne kvintetá romantikov: R. Schumann & E. Dohnányi sa môžete tešiť už 9. decembra 2015 o 19:00, kedy vystúpia huslisti Milan Paľa a Marián Svetlík, violončelista Jozef Lupták, na violu bude hrať Vladimir Mendelssohn a o klavírny doprovod sa postará Jordana Pavlovičová.

Lístky na podujatie sú dostupné v sieti Ticketportal. Viac informácií o koncepte prezentácie klasickej hudby Bratislava Goes Classical sa dozviete aj na stránke www.bagoclassical.sk.