Rosatom Servis podpísal kontrakt na dodávky náhradných dielov pre 5. a 6. blok JE Kozloduj.

Rusatom Servis a JE Kozloduj uzavreli kontrakt na dodávku náhradných dielov, potrebných na plánovanú opravu základného zariadenia bulharskej jadrovej elektrárne Kozloduj.

Kontrakt sa týka výroby a dodávky náhradných dielov pre hlavné cirkulačné čerpadlá typu GCN-195M, ktoré budú pracovať na 5. a 6. bloku elektrárne. Náhradné diely dodávané budú použité v priebehu plánovaných opráv medzi aprílom a septembrom roku 2016. Kontrakt bol uzatvorený 19. októbra.

Hlavné cirkulačné čerpadlá zabezpečujú cirkuláciu chladiacej kvapaliny a odvod tepla z aktívnej zóny reaktora.

Výrobcom náhradných dielov bude ruský podnik, akciová spoločnosť CKBM z Petrohradu, ktorý sa špecializuje na výrobu čerpacích zariadení pre jadrovú energetiku a je súčasťou strojárskej divízie Rosatomu, spoločnosti Atomenergomaš.

Akciová spoločnosť Rosatom Servis je súčasťou elektroenergetickej divízie Štátnej korporácie Rosatom. Táto spoločnosť integruje návrhy na plán opráv jadrových elektrární, ktoré sú v prevádzke, zabezpečuje technické služby, opravy a modernizáciu jadrových elektrární ruského dizajnu mimo územia Ruska.