22.11. Svetový deň televízie.

Dianie doma i vo svete nie je ľudom ľahostajné, v médiách tieto informácie často vyhľadávajú ľudia vo veku od 35 do 50 rokov sledujú televíziu tri hodiny denne (185 min.), rádio na porovnanie počúvajú denne necelé dve a pol hodiny (158 min.) a na internete trávia takmer pol druha hodiny (85 min.)

Približne tretina ľudí (32 %) si často vyhľadáva informácie z oblasti bankovníctva a zhruba pätina (23 %) tvrdí, že sleduje často témy z oblasti investícií.

Podľa Eurostatu si na Slovensku nemôže dovoliť kúpiť nový farebný televízor necelé pol percento ľudí, kým v roku 2005 to bolo dvakrát viac.

Čas, ktorý denne venujeme sledovaniu, počúvaniu alebo čítaniu médií, nie je zanedbateľný. Hlavným kanálom zostáva televízia, ktorú sledujeme v priemere až tri hodiny denne. Pri príležitosti Svetového dňa televízie sa Poštová banka v spolupráci s agentúrou 2muse pozrela na to, čo ľudí v televízii či v iných médiách najviac zaujíma.

Z prieskumu vyplýva, že dianie doma i vo svete nie je ľudom vo veku 40+ ľahostajné. Najintenzívnejšie sa o domáce politické a spoločenské dianie zaujímajú ľudia nad 58 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Vzdelanie má výrazný vplyv aj na záujem vyhľadávať si informácie o školstve, či ďalšom vzdelávaní.

„Ľudia si často vyhľadávajú aj informácie týkajúce sa zdravia a rodiny (73 %). Oproti tomu, oblasť bankovníctva ľudia sledujú v porovnaní s inými témami len zriedka (32 %), podobne ako možnosti investovania (23 %),“ dopĺňa hovorkyňa Poštovej banky Anna Jamborová.

Záujem o témy sa líši nielen podľa veku, ale aj podľa bydliska. Ľudí z najmenších obcí (do 5 000 obyvateľov) zaujímajú v médiách v porovnaní s väčšími mestami častejšie témy domácich prác a záhradkárčenia (69 %). Naopak, ľudia z miest nad 100 tis. obyvateľov, sledujú vo väčšej miere nielen domáce (81 %), ale aj zahraničné dianie (67 %) a spoznávanie krajín za hranicami Slovenska (57 %).

Rodinné seriály ťahajú k televízii najmä staršiu populáciu. Podľa prieskumu ich obľubujú a denne sledujú predovšetkým ženy. Takmer polovica z nich ich sleduje na dennej báze. Pre porovnanie, spomedzi mužov sleduje seriály denne približne 38 %. Ľudia s vyšším príjmom (nad 801 eur) trávia čas zväčša inými aktivitami alebo preferujú iný typ relácií.

Ľudia vo vekovej skupina 35 až 50 rokov trávia pred televíziou denne 184 minút. Ako ďalej vyplýva z národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu MML TGI, rádio na porovnanie počúvajú denne 158 minút a na internete trávia 85 minút. Len 3 minúty strávia v priemere čítaním časopisov a dve minúty dennej tlači.

„Až 99 % slovenských domácností má doma farebný televízor. Z pohľadu krajov sú percentá vyrovnané. Len 2 % domácností z bratislavského a banskobystrického kraja nemá farebný televízor a jedno percento chýba aj v prešovskom kraji. Predpokladá sa však, že títo ľudia sledujú televíziu z iných zariadení, alebo ho nemajú z vlastného presvedčenia,“ spresňuje analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Európsky štatistický úrad zisťoval, aký podiel domácností v jednotlivých krajinách EÚ si z finančných dôvodov nemôže dovoliť kúpiť farebný televízor. „Slovensko sa v rebríčku nijako nevymyká európskemu priemeru. V roku 2014 si ho nemohlo dovoliť kúpiť necelé pol percento (0,4 %) ľudí, kým v roku 2005 to bolo dvakrát viac (0,9 %). Najväčšie percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť farebný televízor je spomedzi krajín únie v Bulharsku (1,8 %), v Rumunsku (1,2 %) a v Lotyšsku (0,9 %),“ približuje Glasová.

Posted in TOP