K PROJEKTU KALENDÁRA „CEZ UMENIE K DETSKÉMU SRDCU“ SA V TOMTO ROKU PRIPOJILI ĎALŠIE ZNÁME OSOBNOSTI.

„Cez umenie k detskému srdcu“ je aj tento rok názov projektu Nadácie Detského kardiocentra, ktorá v spolupráci s fotografkou Janou Keketi a známymi osobnosťami aktuálne pripravuje nový dobročinný kalendár 2016 na tému Dar života.

Táto ušľachtilá myšlienka zaujala viaceré mená, ktoré sa venujú umeleckej tvorbe, ako napríklad Gordanu Turuk, Arpáda Pála, Jána Ťapáka, Majku Demitrovú či Paľa Hammela. Tí svoje diela venujú na fotenie kalendára a do dražby na podporu Nadácie DKC. Tak ako po minulé roky, aj v aktuálne pripravovanom kalendári sa predstavia taktiež deti známych osobností – Barbory Rakovskej, Very Wisterovej, Moniky Hilmerovej, Magdalény Šebestovej či Patrície Vittekovej.

Nadácia Detského kardiocentra v spolupráci s významnou slovenskou fotografkou Janou Keketi tradične vždy na jeseň pripravuje nový dobročinný kalendár na nastávajúci nový rok. Cieľom toho projektu je podporiť Nadáciu DKC a upriamiť pozornosť na vrodené alebo získané srdcové ochorenia detí, ktoré sa liečia v jedinom špecializovanom pracovisku na Slovensku – v Detskom kardiocentre na bratislavských Kramároch.

Hlavná téma kalendára „Dar života“ bude priblížená prostredníctvom objektívu fotografky Jany Keketi, ktorá postupne zachytí na dvanástich fotografiách nielen umelecké dielo autorov, ale aj deti známych osobností. Umelecké diela slovenských autorov budú predmetom novembrovej dražby, výťažok ktorej je určený na pomoc malým pacientom z DKC, konkrétne na prístrojové vybavenie.

Do dražby venujú svoje diela umelci Gordana Turuk, Arpád Pál, Ján Ťapák, Majka Demitrová, Paľo Hammel, Vladimír Morávek, Ivett Axamitová, Peter Pollág, Juraj Čutek, Stano Bubán, Margaréta Horáková a Petronela Vlhová.

Umelecké diela autorov budú na fotografiách kalendára prirodzene zobrazené v spoločnosti detí známych osobností. Myšlienku dobročinného kalendára sa týmto spôsobom rozhodli podporiť napríklad Monika Hilmerová a Jaro Bekr, Peter „Šarkan“ Novák, Barbora Rakovská, Vera Wisterová, Patrícia Vitteková či Magdaléna Šebestová.