Bratislavské Krízové centrum Brána do života pre obete domáceho násilia ponúka služby európskej kvality.

Hoci téma telesného, sexuálneho, psychického či ekonomického násilia v rodine je ešte stále tak trochu tabuizovaná, Občianske združenie Brána do života sa snaží už pätnásty rok zviditeľňovať túto tému a pomáhať svojim klientkám čeliť svojej situácii. Aj preto sa môže bratislavské Krízové centrum Brána do života – Bezpečný ženský dom radiť medzi popredné centrá európskej kvality. V rámci projektu Bezpečný ženský dom, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa toho totiž mnoho zmenilo.

Služby bratislavského Bezpečného ženského domu v súčasnosti využíva aktívne 12 ubytovaných klientiek, ktoré v zariadení ostávajú v priemere štyri mesiace. „Ťažko to spriemerovať, všetko závisí od aktuálnych potrieb klientiek. Niektoré u nás ostávajú týždeň, zatiaľ čo tie ďalšie potrebujú na nový štart dlhšiu dobu, napríklad aj rok,“ povedala Daniela Gáliková, riaditeľka Bezpečného ženského domu Brána do života. Ďalších približne 20 klientiek využíva služby sociálnych pracovníčok a psychologičky ambulantnou formou na mesačnej báze.

Už od minulého roka, kedy sa projekt začal realizovať mohli klientky pocítiť prebiehajúce zmeny. „Spustili sme viacero nových programov, ktoré zahŕňajú nielen prácu s klientkou, ale aj jej deťmi,“ dodáva Daniela Gáliková. Novinkou je práca s tzv. detskou skupinkou, ktorá sa zameriava na detského svedka domáceho násilia. Cieľom tejto terapie je stretávať sa s deťmi – svedkami aspoň raz týždenne na pochopenie toho, čo sa stalo. „Základným princípom je dynamickosť, teda aby bolo každé zúčastnené dieťa zapojené. Na začiatok vysvetľujeme cykly hnevu, skúšame rôzne modelové situácie a posilňujeme ich sociálne zručnosti,“ vysvetľujú Barbora Bohony, psychologička, a Monika Kakalíková, sociálna pracovníčka, pričom dodáva: „Túto formu terapie sme prebrali zo severských krajín, kde sa v praxi ukázala ako nápomocný prvok pri ďalšom začleňovaní detí do života.

Okrem toho OZ Brána do života pomáha matke – klientke odbremeniť ju od viacerých starostí a sústrediť sa na riešenie jej situácie prostredníctvom programu určeného na pomoc deťom s výučbou. „Klientky, ktoré u nás bývajú aj so svojimi školopovinnými deťmi, môžu využiť viacero výpomocných služieb, a to napríklad doučovanie, skúšanie či pomoc s domácimi úlohami. Využívame na to množstvo dobrovoľníkov, ktorí trávia s deťmi čas a pomáhajú im s prípravou do školy. Rovnako tak sa deti môžu obrátiť na detskú psychologičku, ak potrebujú poradiť s akýmkoľvek problémom či nájsť si opäť dôveru v dospelého človeka,“ vysvetľuje Zuzana Hricíková, psychologička a koordinátorka dobrovoľníkov.

V rámci projektu Bezpečný ženský dom sa klientkam pomáha aj po finančnej stránke. „Dnes môžu klientky u nás bývať bezplatne, čo im ešte viac uľahčuje riešenie ich situácie. Nemusia tak rozmýšľať kde, vo svojej zväčša zlej finančnej situácii, hľadať ďalšie prostriedky na ubytovanie. Ušetrené peniaze si môže napríklad odložiť a využiť pri odštartovaní svojho nového života,“ vysvetľuje Daniela Gáliková a dodáva: „Naše klientky sa môžu tešiť aj na modernizované priestory Bezpečného ženského domu. V apríli pribudol bezbariérový prístup a do skončenia projektu, ktorý je naplánovaný na jar 2016, postupne prerobíme viaceré ubytovacie priestory, ako aj spoločné priestory.