Zhovárame sa s predsedom Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Ľubomír Hrežďovič, rodák z Banskej Bystrice je už 4 roky predsedom Slovenskej advokátskej komory. Minulý rok ziskal na konferencií advokátov najvyšší počet hlasov a bol preto opätovne zvolený za predsedu SAK na ďalšie štvorročné obdobie.

Pán predseda, po 10 rokoch ste prezliekli talár a zo sudcu ste sa stali advokátom. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu? 

Chcel som pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú právne služby. Chcel som byť advokátom, lebo byť advokátom je pre mňa poslaním a krásnym povolaním. Je to veľmi náročná profesia, ktorá vyžaduje neustále štúdium novej legislatívy a judikátov. Táto profesia ma však očarila a našiel som sa v nej. Ako člen Slovenskej advokátskej komory môžem povedať, že my advokáti chceme byť dobrými reprezentantmi práv občanov a vytvoriť si tak rešpekt v očiach verejnosti. Som presvedčený, že dobré zastupovanie potrebujú nielen klienti v Bratislave, ale aj tu u nás v Banskej Bystrici.

A ako by ste si vy vybrali advokáta? Respektíve, na čo si má človek dať pozor pri výbere advokáta ?

Výber advokáta je dôležitý krok. Advokátovi by ste mali úplne veriť, preto je ho dobré vybrať buď na základe odporúčaní alebo aj prvého dojmu. Všímajte si, ako sa ku vám správa, ako vyzerá jeho kancelária, akí sú jeho kolegovia. Či sa vám plne venuje, plní stanovené termíny, či vás informuje o všetkých skutočnostiach. Slovenská advokátska komora má na svojej stránke tiež možnosť vyhľadávania advokátov podľa jednotlivých krajov, podľa odborností – či sa venujú pracovnému, obchodnému, civilnému alebo trestnému právu.

Aká je priemerná hodinová sadzba advokátov?

Odmena za poskytnuté právne služby sa odvíja od právnej a časovej náročnosti a je obvykle určovaná dohodou medzi advokátom a klientom ako hodinová odmena, odmena za úkon, paušálna odmena, pevne stanovená odmena, alebo odmena za úspešné ukončenie prípadu.

Výška hodinovej sadzby je pri jednotlivých advokátskych kanceláriách rôzna a závisí od náročnosti požiadaviek klienta, ako napr. keď klient požaduje služby v cudzom jazyku, urýchlené vybavenie veci, alebo ide o právne zložitý prípad. Štandardne sa pohybuje hodinová sadzba od 40 do 100 eur, ale ide o bežné prípady.

Čo v prípade, ak človek nemá finančné prostriedky na právnu pomoc ?

Advokáti poskytujú svoje služby aj ľuďom v materiálnej núdzi v 12 Centrách právnej pomoci. Klientom, ktorých príjem nepresahuje 1,6‑násobok životného minima, advokáti v centrách radia v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach. Klienti platia od 24 do 40 eur.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory prijalo uznesenie, aby každý advokát minimálne 4x ročne prijal ustanovenie Centra právnej pomoci na poskytnutie právnej služby osobám v materiálnej núdzi. Solidarita a pomoc advokátov ľuďom v materiálnej núdzi toriž patrí k noblese našej profecie.

Čo máme robiť, ak sme nespokojní zo svojím advokátom?

Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona, alebo z predpisov Slovenskej advokátskej komory, môže ísť o disciplinárne previnenie advokáta. Právo podať sťažnosť na advokáta má každý občan, ktorý nie je spokojný s výkonom svojho advokáta. Sťažnosť Revíznej komisii Slovenskej advokátskej komory môžete podávať osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave v budove sídla Komory.

Aká je vaša životná výzva ?

Momentálna osobná výzva pre mňa ako predsedu Komory je riešenie rovnomerného ustanovovania advokátov v trestných veciach súdmi. V osobnom živote je to každodenná spokojnosť so sebou samým, čo považujem v istej miere za nedosiahnuteľné, ale aj svoje okolie sa snažím nadchnúť a motivovať, aby pracovali maximálne pre klienta, tak aby boli spokojní, že pre klienta urobili všetko, čo bolo v ich silách.