Prípravné práce na mieste budúcej fínskej jadrovej elektrárni Hanhikivi začnú v júli.

Generálny dodávateľ stavebných prác pre fínsku jadrovú elektráreň Hanhikivi je ruský koncern Titan-2, ktorý zastáva podobnú funkciu aj na ruských elektrárňach Novovoroněž II a Leningrad II s rovnakými typmi reaktorov VVER 1200. V júli tohto roku sa začnú prípravné práce na mieste budúcej elektrárne, informuje objednávateľ výstavby, fínska spoločnosť Fennovoima.

„Na mieste prebiehajú práce za účelom prípravy fázy zahájenia výstavby jadrovej elektrárne. Hlavný dodávateľ stavby, spoločnosť Titan-2, začne prípravné práce v júli 2015,“ oznámila spoločnosť Fennovoima. Práce na infraštruktúre majú byť podľa plánu dokončené do konca roka 2017. Zahájenie vlastnej výstavby je v pláne v roku 2018 po získaní licencie na výstavbu elektrárne a očakáva sa, že v roku 2024 jadrová elektráreň začne vyrábať elektrinu.

Koncom júna Fennovoima odoslala ministerstvu zamestnanosti a ekonomiky Fínska žiadosť o udelenie licencie na výstavbu jadrovej elektrárne Hanhikivi 1. Táto elektráreň bude vybavená ruským reaktorom VVER-1200 na základe projektu AES-2006. Bude umiestnená na myse Hanhikivi v okrese Pyhäjoki. Projekt spĺňa normy MAAE a EUR a bude prispôsobený fínskym národným bezpečnostným požiadavkám, ktoré sú podľa názoru odborníkov celosvetovo najprísnejšie.

Pri výstavbe elektrárne Hanhikivi bude spolupracovať aj český výskumný ústav ÚJV Řež, a.s., ktorý sa okrem iného podieľal na vzniku všetkých československých elektrární. Medzi činnosti, ktorými sa bude zaoberať, patrí kontrola a nezávislé posúdenie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie a dokumentácie k aktívnej zóne reaktora. Ďalej to budú aktivity súvisiace s riadeným starnutím, materiálovými analýzami a manipoláciou s rádioaktívnym odpadom.