Zo stavieb sa kradnú okná aj dvere.

Staviate rodinný dom, chatu, garáž, altánok či bazén? Proces výstavby trvá väčšinou niekoľko rokov a za ten čas sa môže prihodiť čokoľvek. Okrem zlodejov, poveternostných podmienok a prírodných živlov na každú stavbu číhajú aj katastrofy vo forme prepätia alebo prasknutého vodovodného potrubia.

Oplatí sa poistiť pár múrov?

Kto sa rozhodne stavať dom, musí mať na pamäti mnoho vecí; od určenia vlastníckeho práva pozemku, cez vklad do katastra, stavebné povolenie, až po plány, projekty a samozrejme financie. Budúci majitelia domu by nemali zabúdať na jeho poistenie. Stavbu možno poistiť v rôznych etapách výstavby; v čase vydania stavebného povolenia, v čase ohlásenia stavebných prác alebo až pri kolaudácii. Predmetom poistenia nemusí byť len rozostavaný dom. Môžu to byť aj garáže, chaty, dokonca aj solárne panely. Platí, že vedľajšia stavba sa môže nachádzať aj na inom mieste poistenia, ako na mieste, kde stojí poistený dom alebo byt.

„Poistením rozostavanej budovy chránite samotnú stavbu, stavebný materiál a stavebné mechanizmy. Je treba dbať na dodržiavanie stanovených zmluvných podmienok zabezpečenia stavby proti krádeži. Na stavbách zlodejov najviac láka sanita, kotol, ale kradnú sa aj elektrické káble, či okná a dvere,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Poistné plnenie vyplácané banke

Poistenie stavieb nie je povinné. V prípade, keď si na stavbu klient zoberie hypotekárny alebo stavebný úver, je však poistenie stavby a vinkulácia poistného plnenia jednou z podmienok banky. Pri poistnej udalosti sa v tomto prípade poistné plnenie vypláca banke. Suma, na ktorú sa stavba poisťuje, predstavuje jej budúcu hodnotu, ktorú nadobudne po dokončení. Mala by zodpovedať nákladom v danom čase a mieste potrebným na výstavbu nehnuteľnosti rovnakých parametrov a kvality, vrátane nevyhnutných nákladov na projektovú, inžiniersku činnosť a ostatných súvisiacich poplatkov. Po kolaudácii stavby si môže klient poistiť aj hnuteľné veci – domácnosť.

Vyberte si správny balík

Je na rozhodnutí klienta, aký modul poistného krytia si zvolí. Čo sa týka poistnej ochrany, základný modul krytia zahŕňa riziká: požiar, výbuch, úder blesku, víchricu a iné. V ďalších moduloch sa klient môže poistiť aj proti zemetraseniu, dymu alebo vandalizmu. Kompletné poistné krytie stavieb je uvedené v nasledovnej tabuľke:

MODUL POISTNÉHO KRYTIA

BASIC

ŠTANDARD

 OPTIMAL

Voda z vodovodného  zariadenia

RIZIKÁ UVEDENÉ V    MODULE BASIC +

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE   ŠTANDARD +

Výbuch

 Povodeň, záplava

 Búrlivý vietor

Úder blesku  Zosuv pôdy  Dym
Pád lietadla  Lavína  Spätné vystúpenie vody
Požiar  Ťarcha snehu  Rázová vlna
Víchrica  Pád predmetov  Výbuch sopky
Krupobitie  Zemetrasenie  Mráz na meračoch
Krádež  Náraz vozidla  Sprejerstvo
Vandalizmus po vlámaní  Vandalizmus
Lúpež  Prepätie
 Atmosferické zrážky
 Spodná voda

Poisťovňa preplatí škody v nových cenách – bez opotrebenia

Vzniknutú škodu poisťovňa nahrádza v nových cenách, t. j. v sume, ktorá zodpovedá nákladom na znovuzriadenie alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti rovnakého druhu, rozmerov, množstva a kvality v čase ohodnotenia nehnuteľnosti a ktorá je v danom mieste obvyklá.