Hotelová skupiny Best Western v Európe a jej nová organizačná štruktúra.

Best Western ohlasuje novú organizačnú štruktúru v Európe. Zlúčenie troch regionálnych organizácií Best Western v Európe povedie k posilneniu marketingu a predaja, umožní v budúcnosti lepší prístup k novým cieľovým trhom a vytvorí väčšie synergie. Od januára 2016 sa bude starať o približne 260 individuálnych Best Western hotelov v desiatich krajinách Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko nová centrála Best Western Hotels Central Europe GmbH so sídlom v nemeckom Eschborne a jej regionálne kancelárie vo Viedni a vo švajčiarskom Berne.

Popri centrále v Eschborne (Nemecko) sa zriadia regionálne kancelárie vo Viedni (Rakúsko) a v Berne (Švajčiarsko). Novou štruktúrou sa spoja doterajšie tri decentralizovane organizované regionálne organizácie Best Western Hotels Deutschland GmbH, zodpovedá za približne 200 hotelov v Nemecku a Luxembursku.

Best Western Hotelreservierungs-GmbH, ako regionálna servisná centrála sa stará z Viedne o približne 70 hotelov v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Čiernej Hore, Macedónsku a na Slovensku. Best Western Swiss Hotels, ktorá zo švajčiarskeho Bernu spravuje 33 hotelov.

Vznikne jedna spoločná organizácia s približne 260 hotelmi vo svojom portfóliu. Krajiny Srbsko, Čierna Hora a Macedónsko s celkovo ôsmimi hotelmi, dnes spadajú pod Best Western Hotelreservierungs-GmbH, prejdú od januára 2016 pod grécku centrálu Best Western Greece, odkiaľ bude možné zabezpečiť s hotelmi z týchto krajín užšiu spoluprácu.

Best Western Greece už dnes zodpovedá za krajiny Grécko, Albánsko, Arménsko, Bulharsko, Cyprus, Rumunsko, Libanon a Sýria.

Nový názov Best Western Hotels Central Europe

Servisná centrála nového regiónu s desiatimi krajinami bude mať svoje sídlo v nemeckom Eschborne.

Existovať budú tiež kancelárie Best Western vo Viedni a Berne – Švajčiarsko. Úlohou kancelárií bude poskytovať hotelom podporu v oblasti kontroly kvality, predaja a akvizície nových členských hotelov Best Western na Slovensku, v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku.

V rukách Best Western hotelierov: rozhodovacie grémium a poradný zbor

Nová spoločnosť Best Western Hotels Central Europe GmbH sa včlení do súčasnej nemeckej materskej spoločnosti DEHAG Hotel Service AG so sídlom v Eschborne. Akcionármi DEHAG Hotel Service AG sú výlučne Best Western hotelieri – majitelia alebo prevádzkovatelia Best Western hotelov. Doteraz sú vlastníkmi DEHAG akcií Best Western hotelieri z Nemecka a Luxemburska. Po rozšírení Best Western organizácie sa stanú akcionármi spoločnosti DEHAG Hotel Service AG aj Best Western hotely v Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Tým sa zabezpečí, že značka Best Western zostane aj naďalej v rukách a vo vlastníctve jednotlivých Best Western hotelierov. Všetky Best Western hotely z desiatich krajín budú zastúpené v rozhodovacom grémiu, v ktorom budú mať po jednom hlase. Spoločne budú rozhodovať o smerovaní a stratégiách značky, adaptácii a zmenách v zmluve upravujúcej vzájomnú spoluprácu, službách servisnej centrály, právach a povinnostiach hotelov a kritériách štandardov kvality. Okrem toho bude mať toto grémium reprezentatívny poradný zbor, v ktorom budú zastúpení zvolení hotelieri zo všetkých regiónov novej organizácie.