Lenovo prináša výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2014/15. PC biznis vygeneroval silný rast zisku.

Lenovo Group oznámila svoje hospodárske výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok ako aj za celý rok ukončený k 31. marcu 2015. V sezónne pomalom štvrťroku s výraznými menovými dopadmi dosiahol obrat výšku 11,3 miliardy USD, teda medziročne viac o 21 percent. Ak by sme nezohľadnili kurzový dopad, miera rastu by bola 28 percent.

Prevádzkový výkon spoločnosti Lenovo priniesol štvrťročný čistý príjem prekonávajúci očakávania vo výške 100 miliónov USD, dokonca aj po odrátaní nepeňažných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A vo výške 94 miliónov USD. Investície do M&A a silný organický rast vytvorili pre Lenovo viac diverzifikovaný biznis vďaka smartfónom , tabletom, serverom a ďalším službám , čo v tomto štvrťroku vygenerovalo 37 percent obratu na rozdiel od 17 percent v predchádzajúcom roku. A Lenovo v tomto roku naďalej pokračovalo vo vynikajúcom výkone v segmente PC s rekordným počtom 60 miliónov dodávok a tiež v silnej ziskovosti, pričom si zároveň udržiava prvé miesto na trhu a to už ôsmy štvrťrok v poradí.

Hrubý zisk spoločnosti za štvrtý fiškálny štvrťrok vzrástol na 1,8 miliardy USD, čo predstavuje nárast vo výške 43 percent. Hrubá marža bola 15,7 percenta. Prevádzkový zisk vo štvrtom fiškálnom štvrťroku dosiahol 127 miliónov USD a zisk pred zdanením bol vo výške 104 miliónov USD.

Základné zisky na akciu vo štvrtom fiškálnom štvrťroku boli vo výške 0.91 USD-centov, t.j. 7.06 HK-centov. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo za fiškálny rok končiaci 31.marca 2015 konečnú dividendu vo výške 2,64 USD-centov alebo 20,5 HK-centov na akciu.