LIKO – NOE je český projekt svetového významu.

Prepojenie výroby s prírodou sa čoskoro stane realitou. Česká rodinná firma LIKO – S, a.s. je na trhu synonymom kvality a technickej inovácie na najvyššej úrovni. Jej najnovší projekt s názvom LIKO – NOE, ktorého realizácia práve odštartovala v Slavkove u Brna, je svetový prototyp.

 „Za posledných 20 rokov zabrala výstavba výrobných a skladovacích hál v Českej republike 90 000 hektárov úrodnej a absorpčnej pôdy. Na jej mieste tak stoja budovy, ktorých cieľom je produkovať zisk,“ objasňuje Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO – S, a.s. a dodáva: „každý deň je v Českej republike pokrytých stavbou viac ako 10 hektárov úrodnej pôdy. Môže ísť o haly a iné stavby, na strechy ktorých napadne za rok v priemere 674 milimetrov zrážok na meter štvorcový. Znamená to, že ročne prichádzame o 607 miliónov metrov kubických dažďovej vody, ktorá je kanalizáciou odvádzaná do riek a morí. Strácame tak vodu, ktorá by inak zostala na mieste a vytvárala prirodzené prostredie a podmienky pre život. Tieto budovy majú taktiež zväčša zlú schopnosť akumulácie tepla a v priestore pôsobia ako odrazové zrkadlá pre slnečné lúče.“

Riešenie, ktoré predstavila spoločnosť LIKO – S, a.s., je svetový unikát. Jeho cieľom je vytvoriť priemyselný objekt s nulovými nárokmi, čistením odpadových vôd a zaviesť vďaka nemu úplne nový pojem – prírodná tepelná stabilizácia. Objekt bude plne v súlade s prírodou. Autorom projektu je známy brniansky architekt Zdeněk Fránek, ktorého meno sa spája s viacerými uznávanými dielami.

„Celá stavba a jej prevádzka vychádza teda z konceptu s názvom PRÍRODNÁ TEPELNÁ STABILIZÁCIA,“ hovorí Lukáš Kovařík, technický riaditeľ divízie ENERGY spoločnosti LIKO – S, a.s. a pokračuje: „znamená to, že bude pracovať iba s energiami získanými z prírodných zdrojov, či už pôjde o slnečné žiarenie alebo chlad z podzemia. Zaobíde sa však bez špeciálnych strojných zariadení.“ Objekt bude taktiež samostatne pracovať s vodou vďaka špeciálnej koreňovej čističke a dočistením pomocou mokraďovej fasády. „Neoddeliteľnou súčasťou sa stane aj retenčné jazero, ktoré bude zásobárňou vody pre celý firemný areál,“ dodáva Kovařík.

Obvodový plášť stavby prirodzene stabilizujú zelené fasády, pričom poskytnú miesto aj pre pestovanie dýň, paradajok a podobne. Tepelnú izoláciu obvodových plášťov zabezpečí moderná izolačná pena ICYNENE®, ktorá umožní odvod znehodnotených vodných pár cez povrch stavby. „Hlavný objekt bude koncipovaný ako drevostavba, pričom k nemu pridružíme akustické a klima-komory, ktoré poslúžia pre ďalší vývoj a merania produktov a materiálov spoločnosti LIKO – S, a.s.,“ hovorí Lukáš Kovařík.

Nádej pre mladých

Maximálne prepojenie s prírodou však nebude jediným benefitom tohto projektu. „Rozhodli sme sa, že výnimočnosť LIKO – NOE ešte podčiarkneme jeho využitím. Poslúži nám na ďalší vývoj produktov spoločnosti LIKO – S, a.s., pričom súčasťou medzinárodného tímu budú aj mladí technici, ktorí tak dostanú príležitosť podieľať sa bezprostredne po absolvovaní školy na významných projektoch. Nadobudnú skúsenosti, ktoré budú môcť neskôr využiť v prospech nás všetkých,“ hovorí Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO – S, a.s.

Archa 21. storočia

Názov celého projektu plne vystihuje to, čo ho robí výnimočným. „LIKO – NOE sa priamo odvoláva na známy biblický príbeh o Noemovej arche. Náš projekt vznikol za podobným účelom. Chceme ním vrátiť prírode to, čo jej berieme, chceme ju zachrániť pre ďalšie generácie, nakoľko si uvedomujeme jej hodnotu,“ vysvetľuje Musil. „Je čas, aby sme zmenili prístup k výstavbe ako takej. Žiadajú nás o to alarmujúce čísla, ktoré zahŕňajú 2,5 miliardy ľudí bez toalety, 800 miliónov ľudí bez prístupu k pitnej vode, 85% nijako nečistených odpadových vôd a denne 4 000 detí, ktoré umierajú pre unsanitary water. Nesmieme ich ignorovať,“ uzatvára Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO – S, a.s.