Súťaž: Starajte sa o svoju pečeň

Poškodzovanie pečene si mnohí ľudia spájajú najmä s konzumáciou alkoholu, ale nepriaznivý vplyv majú na ňu aj ťažké a mastné jedlá, rôzne toxíny, ako napríklad ťažké kovy, rozpúšťadlá, pesticídy, mikrobiálne toxíny, konzervačné prísady v potravinách alebo lieky. Často jej škodíme i sami, zlou životosprávou. Pečeň nebolí, ale jej nesprávne fungovanie sa prejavuje únavou, nevoľnosťou, nervozitou či kožnými problémami.

Problémy trápia aj vás, nezúfajte! Dobrou správou je, že špičkový prípravok Livinorm s výťažkami z pestreca mariánskeho pomáha normalizovať funkciu pečene a zlepšuje jej detoxikačný potenciál. Tobolky Livinormu obsahujú 3-zložkový Hepa DTX Complex – fosfatidylcholín, kyselinu alfa-lipoovú a sylimarín z pestreca mariánskeho, ktorý podporuje regeneračný potenciál buniek, pomáha chrániť pečeň a vďaka aktivácii produkcie žlče podporuje aj trávenie. Fosfatidylcholín je dôležitou živinou pre pečeň a zároveň ide o hlavný stavebný blok bunkových membrán. Je zdrojom cholínu, ktorý udržiava zdravú funkciu pečene a prispieva k normálnemu metabolizmu tukov.

V akej miere zaťažujete svoju pečeň? Medzi faktory s vysokým stupňom zaťaženia z dlhodobého hľadiska patrí rýchle občerstvenie, mastné a tučné jedlá, vyprážané a príliš korenisté jedlá, niektoré konzervy, soľ/sodík, Monosodium glutamát, pravidelné pitie alkoholu, nadmerné užívanie vitamínu A, trans-tuky či nadváha. Za podobne negatívne vplyvy sú považované údeniny, nadmerná konzumácia džúsov a sladených nápojov, niektoré druhy liekov alebo aj fajčenie tabakových výrobkov.

Suťažná otázka:
Ktorý špičkový prípravok pomáha normalizovať funkciu pečene a zlepšuje jej detoxikačný potenciál?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.skdo 15. apríla 2015. Ako predmet správy použite „súťaž – pečeň“. Meno výhercu zverejníme na tejto stránke 20. apríla.

 

Výhercovia:

  • Bolya Csilla, Galanta
  • Veronika Klanduchová, Žilina
  • Igor Slamka, Trnava

 


 

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaž  je realizovaná v termíne od 30.3.2015 do 15.4.2015. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.