Jediný 7D laser na Slovensku oslávil prvé narodeniny.

Očné laserové centrum EXCIMER sídliace v bratislavskej Karlovej Vsi sa pred rokom zaradilo medzi prvých päť excimerových pracovísk na svete vlastniacich 7D laser. Odvtedy na tomto jedinečnom zariadení v EXCIMERi vykonali vyše 5000 operácií a každý deň centru pribúdajú ďalší a ďalší klienti, ktorí sa zbavili okuliarov či kontaktných šošoviek.

Na samotné výsledky operácií pomocou 7D laseru (Schwind Amaris 1050 RS) sme sa spýtali odborného garanta a zakladateľa centra EXCIMER, profesora MUDr. Andreja Černáka, DrSc., FEBO, ktorý sa v roku 1993 stal priekopníkom excimerových operácií na Slovensku a dnes je celosvetovo uznávanou oftalmologickou kapacitou.
Výsledky excimerových zákrokov v našom centre dlhodobo spĺňajú tie najvyššie štandardy odbornosti a bezpečnosti, ale i napriek tomu sa nám vďaka tomuto výnimočnému zariadeniu podarilo značne skvalitniť naše služby. Nový laser spoločnosti Schwind opätovne posunul hranice rýchlosti, presnosti a bezpečnosti celého zákroku na doposiaľ nepoznanú úroveň.
Prístroj Schwind Amaris 1050 RS 7D je naozaj výnimočným oftalmologickým zariadením. Tento najrýchlejší prístroj spoločnosti Schwind s pulzovou frekvenciou až 1050 Hz, je schopný odstrániť 1 dioptriu v priebehu 1,3 sekundy, čím sa zvyšuje nielen bezpečnosť, ale i komfort pacienta počas celého zákroku. Laserový zväzok so Super-Gausovým profilom a priemerom len 0,54 mm je zárukou mimoriadnej presnosti celej operácie. Hlavnou prednosťou 7D laseru je aktívny systém sledovania oka, ktorý je garanciou vysokej bezpečnosti celej operácie. Tento systém dokáže sledovať nielen všetkých šesť pohybov (dimenzií), ktoré oko počas operácie vykonáva, ale navyše dokáže aj predpokladať pohyby oka pacienta. Siedmou dimenziou je teda čas. Vďaka tomu dokáže tento unikátny prístroj kompenzovať rozdiely, ktoré vznikajú v čase medzi získaním obrazu rohovky a spustením samotných laserových impulzov sledujúcich pohyby oka.

Očné laserové centrum z bratislavskej Karlovej Vsi skvelými výsledkami 7D laseru nadviazalo na svoju viac ako úspešnú minulosť. Tím pod vedením profesora MUDr. Andreja Černáka, zakladateľa centra EXCIMER, v roku 1993 ako prvý na Slovensku v priestoroch Očnej kliniky v Bratislave na Kramároch, operoval krátkozrakosť pomocou excimerového laseru. Po dvoch rokoch úspešných operácií padlo rozhodnutie využiť túto technológiu aj v súkromnom sektore. V máji tohto roku tak oslávi EXCIMER – Očné laserové centrum už 20 rokov svojej existencie, počas ktorých sa stalo lídrom v odbore laserových operácií bez rezu oka, nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Centrum sa stalo známym v mnohých európskych krajinách ako Česká republika, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko a Ukrajina.

Vďaka profesionálnemu prístupu a výborným výsledkom získalo dôveru i uznanie mnohých zahraničných kliník i klientov. Spolupracuje s viacerými odborníkmi na Slovensku i v zahraničí a od roku 2007 pôsobí ako jediné školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v oblasti refrakčnej chirurgie. Lekári a sestry v EXCIMERi pracujú s najmodernejšími technológiami a ako jediní na Slovensku prevádzkujú dva excimerové lasery a jeden femtosekundový laser na jednom pracovisku, vďaka čomu v súčasnosti centrum ponúka všetky moderné operačné metódy (povrchové aj hĺbkové) v oblasti refrakčnej chirurgie.

 

Viac informácií na www.excimer.sk